Om din forening er folkeoplysende afhænger af foreningens aktiviteter, hvem den er henvendt til og hvordan den er organiseret. Følgende skal være gældende for din forening:

 • Har hjemsted i Aarhus Kommune
 • Er demokratisk organiseret og styret af medlemmerne
 • Aktiviteterne foregår i fællesskab med andre, under en form for instruktion eller fælles læring
 • Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig formålet
 • Det frivillige engagement og arbejde er bærende
 • Din forening vil typisk høre under én af følgende foreningstyper; idrætsforeninger, musikforeninger, spejdergrupper, religiøse ungdomsforeninger eller politiske ungdomsforeninger

Din forening søger om godkendelse som folkeoplysende forening via Aarhus Kommunes foreningsportal. Gå til foreningsportalen (åbner nyt vindue).

Hvis du ønsker at danne en folkeoplysende forening, anbefaler vi, at du starter med at læse folderen om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Hent folderen frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (åbner nyt vindue).

I folderen finder du en trin-for-trin guide, hvor hvert enkelt trin i processen er beskrevet. Her finder du bl.a. også vejledninger til hvordan man udarbejder vedtægter og opretter CVR-nummer, digital postkasse mv. 

Din forening skal indsende følgende via Foreningsportalen for at blive godkendt:

 • Vedtægter
 • Referat fra stiftende generalforsamling
 • Aktivitetsplan for de næste 3 måneder
 • Underskriftsark
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Vi anbefaler, at du indsender foreningens vedtægter til forhåndsgodkendelse hos Sport & Fritid, inden foreningen afholder stiftende generalforsamling og søger godkendelse via Foreningsportalen.

Som folkeoplysende forening i Aarhus Kommune får din forening mulighed for følgende:

 • Booke kommunale lokaler, udendørsbaner og idrætslokaler
 • Ansøge om aktivitetsstøtte og lokaletilskud
 • Ansøge kommunale puljer
 • Deltage i kommunale tilbud og kurser