Foreningskonsulenterne i Sport & Fritid støtter og rådgiver foreninger med henblik på at fremme aarhusianernes deltagelse i foreningslivet. 

Hvad kan vi hjælpe din forening med?

Du og din forening kan søge gratis hjælp, rådgivning og vejledning til foreningens daglige drift eller til forskellige udviklingstiltag. Foreningskonsulenterne rådgiver og vejleder eksempelvis i forhold til:

  • Bestyrelsesarbejdet
  • Foreningens organisering
  • Rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige
  • Uddannelse af trænere og andre frivillige ledere
  • Ferieaktiviteter
  • Forældresamarbejde
  • Inklusion og mangfoldighed i foreningen
  • Ekstern og intern kommunikation
  • Samarbejde med andre foreninger, lokale aktører eller kommunale aktører
  • Fundraising og projekter i foreningen

Hvor finder du os?

Vi er tre foreningskonsulenter i Sport & Fritid, som sidder på NJ Fjords Gade 2, 8000 Århus C. Du er velkommen til at kontakte os enten via e-mail eller telefon, hvis du har brug for vores hjælp. Hvis du ønsker besøg af os i din forening, kommer vi også gerne på besøg.

Heidi Lytje Oehlers,hlo@aarhus.dk Telefon 51 57 53 48

Lars-Bo Teilberg Jørgensen, jtla@aarhus.dkTelefon 20 44 33 88


Ane Bødker Pedersen,anbope@aarhus.dk Telefon 29 20 97 55