Foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune er der etableret foreningsejede kunstgræsbaner følgende steder:

 • Kunstgræsbane ved Idrætshøjskolen, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov. Anlagt i 2005.
 • Kunstgræsbane ved AGF, Terp Skovvej 16, 8260 Viby J. Anlagt i 2005.
 • Kunstgræsbane ved Bellevue (VRI), Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov. Anlagt i 2011.
 • Kunstgræsbane ved Lyseng (IF Lyseng Fodbold), Lysengvej 1A, 8270 Højbjerg. Anlagt i 2012.
 • Kunstgræsbane i regi af TST, Tåstumvænget 8, 8381 Tilst. Anlagt i 2012.
 • Kunstgræsbane på Riisvangen (Aarhus Fremad), Hans Egedes Vej 21, 8200 Aarhus N. Anlagt i 2012.
 • Kunstgræsbane i Egelund - Skåde Brugsforening Arena (BMI), Bredgade 5, 8340 Malling. Anlagt i 2015.
 • Kunstgræsbane i Gellerup - Arena Vest Aarhus (ACFC), Dortesvej 47, 8220 Brabrand. Anlagt i 2015.
 • Kunstgræsbane på Frederiksbjerg Idrætsanlæg (ASA), F. Vestergaards Gade 3, 8000 Aarhus C. Anlagt i 2017.
 • Kunstgræsbane i Skæring - Invita Aarhus Park (HEI), Skæring Skolevej 200, 8250 Egå. Anlagt i 2017.

Kunstgræsbanerne er foreningsejede. Det betyder, at det ikke er Aarhus Kommune, men de enkelte foreninger, der ejer banen og har ansvar for drift, vedligeholdelse, administration og booking af kunstgræsbanen. Kommunen støtter foreningerne med et anlægstilskud, der som regel udgør 3,14 mio. kr., og et driftstilskud på 50.000 kr. årligt.

Selvom hver kunstgræsbane ejes af en forening, er det ikke kun denne forening, der får gavn af kunstgræsbanen. Kunstgræsbanerne udlejes til andre foreninger, skoler m.v. Børn og unge skal ved tildelingen af spilletid prioriteres højest i overensstemmelse med folkeoplysningslovens tildelingsprincipper. De aarhusianske idrætsforeninger har fortrinsret til banen forud for udenbys foreninger, ligesom amatørhold har fortrinsret forud for professionelle.

Nye kunstgræsbaner på vej

Der er flere nye kunstgræsbaner på vej.

I budgetforlig 2018 blev der prioriteret 9,3 mio. kr. til etablering af tre nye foreningsejede kunstgræsbaner i 2020. Du kan læse mere i budgetforlig for 2018.

Ved prioritering af "Puljen til idrætsfaciliteter" blev der bevilget anlægstilskud til etablering af to kunstgræsbaner - en kunstgræsbane i Viby og en kunstgræsbane i Brabrand. Du kan læse mere i byrådsindstillingen "Anlægstilskud til idrætsfaciliteter".

I forlig for Aarhus Kommunes budget 2016 blev der i forbindelse med udviklingsprojekt i Fredensvang afsat 2 mio. kr. som tilskud til etablering af ekstra kunstgræsbane på Fredensvang. Du kan læse mere i budgetforlig for 2016.

Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune blev gennemført i 2014. Evalueringen havde til formål at besvare tre overordnede spørgsmål, nemlig:

 • Er de strategiske mål for etablering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune opfyldt?
 • Hvad er konsekvenserne og betydningen af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune for omgivelserne?
 • Hvilke anbefalinger kan man give i forhold til etablering og drift af evt. yderligere kunstgræsbaner i Aarhus Kommune?

Proces og metode for evalueringen var præget af en stor grad af interessentinddragelse. Strategiske mål for etablering af foreningsejede kunstgræsbaner, som fremgår af byrådsindstillingerne mm., vurderes at være opfyldt i et vist omfang.

Foreningerne og lokalsamfundet har oplevet flere positive konsekvenser. Ved flere af de eksisterende kunstgræsbaner har der dog været sager i forhold til nabogener, men i de fleste tilfælde er disse afhjulpet ved hjælp af tekniske ændringer og dialog mellem foreninger og naboer.

Behovet for kunstgræsbaner i Aarhus Kommune vurderes ikke at være dækket for nuværende. Der er givet bud på evt. fremtidige placeringer af evt. yderligere kunstgræsbaner samt en beskrivelse af de faktorer, som placeringen bør afhænge af.