Som en del af Aarhus Kommunes corona-trivselspakke har Sociale Forhold og Beskæftigelse afsat 250.000 kr. i en særlig civilsamfundspulje, som kan søges nu.

Der er kan søges om op til 25.000 kr. pr. projekt.

Formål med puljen

Puljen skal være med til at forebygge de negative konsekvenser af corona-krisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel, social isolation mv. Puljen kan støtte aktiviteter og fællesskaber, der sætter fokus på de borgere i Aarhus, der grundet corona-krisen er særligt påvirket af ensomhed og andre negative sociale følger. Aktiviteter, der er målrettet nedenstående grupper, vil blive vægtet særlig højt:

  • borgere der er psykisk sårbare
  • borgere der har et handicap
  • børn og unge der er socialt udsatte

Det vægtes derfor også, at aktiviteterne kan igangsættes med det samme.

Krav til ansøger/ansøgning

Ansøgere til puljen skal have en form for formel organisering, eksempelvis som en forening eller lign. Der ydes ikke tilskud til privatpersoner.

Der anvendes et ansøgningsskema, som kan hentes her på siden.

For at kunne ansøge, skal ansøger oplyse cvr-nummer.

Ansøgningsfrist

Der er løbende behandling af ansøgninger til puljen frem til 1. juni 2021. 

Tilskud fra puljen uddeles ligeledes løbende indtil puljen er opbrugt.