Sommer 2020

Kommunen yder tilskud til sommerferieaktiviteter, og kan eventuelt være behjælpelig med at stille kommunale lokaler til rådighed.

Det er Sport & Fritids håb, at rigtig mange foreninger og eventuelle andre initiativtagere vil igangsætte et bredt udvalg af aktiviteter i sommerferien for de aarhusianske skolebørn i 0. - 9. klasse. 

Læs reglerne før du søger:

Der findes bestemte retningslinjer vedrørende sommerferieaktiviteter for børn i Aarhus Kommune.

Læs Retningslinjer 

Sport & Fritid planlægger i øjeblikket aktivitetsprogram for aarhusianske børn i skolernes sommerferie 2020 (ugerne 27 – 32).

Foreninger og andre initiativtagere anmodes om, at bistå med aktiviteter, der kan give børnene en gratis og fornøjelig ferieoplevelse.

Sådan ansøger du:

Fra onsdag den 15. januar kan du udfylde og sende ansøgningsskema:

Ansøgningsfristen for 2020 er udløbet. 

I forbindelse med ansøgningen skal du være opmærksom på følgende: 

  • Udfyld formular med jeres oplysninger til Ferieavisen Aktiv Sommerferie 2020 (udkommer medio maj 2020)
  • Udfyld evt. ansøgningsblanket om lån af lokale (hvis behov for lokale er til stede). - Hent ansøgningsblanket 
  • Børneattester skal anvendes efter gældende regler.
  • Der skal indhentes børneattest på de instruktører, der medvirker i sommerferieaktiviteter.

Afregning af aktiv sommerferie :

Du finder afregningsskemaet her: Afregning - Aktiv sommerferie 2020

Afregningsskemaet skal udfyldes i alle felter. Skemaet indsendes først, når hele aktivitetsforløbet er afholdt, dog senest d. 1. september 2020.

Ferieavisen Aktiv Sommerferie

Før sommerferien udsender Sport & Fritid ferieavisen Aktiv Sommerferie til alle Aarhusianske skoleelever.

Det vil sige, at du som initiativtager ikke selv skal annoncere tilbuddene.

Ferieavis 2020 - Dansk
Ferieavis 2020 - Engelsk 

I forbindelse med din ansøgning om midler til "Aktiv sommerferie", skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:  Dit navn og din e-mailadresse. Det gør vi for at kunne kontakte dig med eventuelt uddybende spørgsmål.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger, vi her behandler om dig, bliver anvendt og bevaret, indtil du selv trækker samtykke tilbage eller det aktuelle tilbud ophører.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.