Vi ønsker at få flere voksne og seniorer til at bruge de mange bevægelsesaktiviteter og fællesskaber, I som foreninger skaber. Vi vil gerne give helt almindelige aarhusianere muligheden for at opleve glæden ved at bevæge sig sammen – og ikke mindst give dem mulighed for at knytte bånd til hinanden.

Derfor har Sundhed og Omsorg afsat en pulje på 150.000 kroner til foreninger som en del af visionsaftalen ”Bevæg dig for livet Aarhus”. Visionsaftalen skal sikre, at vi, gennem fysisk aktivitet, sætter fokus på at skabe lighed i sundhed for alle aarhusianerne.

Når vi siger ”vi”, så mener vi et stærkt vi – et vi, hvor I som foreninger er med til at skabe en bedre livskvalitet for voksne og seniorer i samarbejde med ansatte i Sundhed og Omsorg. Med den økonomiske håndsrækning i Bevæg dig for livet Puljen ønsker Sundhed og Omsorg også at støtte jer som forening til at kunne byde nye medlemmer velkommen som højst sandsynligt aldrig ville være kommet i en forening.

Det eneste, I skal gøre, er at tilbyde bevægelseshold og fællesskaber, hvor I sætter særligt fokus på voksne og seniorer som:

  • ikke har været i en forening før
  • og/eller har fysiske eller mentale udfordringer, som fx er opstået efter sygdom
  • og/eller har et ønske om at være del af et fællesskab
  • og/eller gerne vil træne i dagtimerne

Derudover vil skånsom træning samt aktiviteter, der foregår i vand blive vægtet særligt højt.

FORMÅLET MED PULJEN

Formålet med puljen er at støtte bevægelsestilbud og fællesskaber i foreningerne. Nogle aarhusianere fra kommunale rehabiliterings- og genoptræningstilbud får tildelt et Aktivitetspas på 1.000 kr. til brug i en forening. Ofte har disse aarhusianere aldrig været en del af et foreningsliv før, derfor har vi et særligt ønske om at støtte op om dem sammen. Vejen ud mod foreningerne kan også gå via følgeskab med en af de frivillige foreningsbrobyggere, som findes i Aarhus.

Det betyder helt konkret at tilbyde disse borgere foreningstilbud i samarbejde med jer, hvor de kan være med i foreningsfællesskaber (særligt i dagtimerne) og få sved på panden. Vi ønsker også at støtte op om hold, der etableres i de områder, hvor der er mangel på bevægelsestilbud.

Vi forestiller os, at midlerne kan bruges til initiativer, der støtter op om den gode velkomst, ansættelse af ekstra instruktør eller en social vært/værtinde, indkøb af ekstra udstyr, uddannelse og afprøvning af nye aktiviteter.

SÅDAN SØGER I

Hvis I gerne vil søge midler og få endnu flere til at glædes ved foreningslivet, skal I blot sende en ansøgning ind til foreningskonsulent Stine Hartmann Søgaard sthas@aarhus.dk eller tlf. 41 85 49 04 senest d. 14. november 2021.

Vi afholder fyraftensmøde torsdag d. 28. oktober. Se program her:

Der kan ansøges om op til 20.000 kr. For at få udbetalt midler er det vigtigt, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto.

ANSØGNINGSSKEMA

Du finder ansøgningsskemaet her:

Vi glæder os til at høre fra jer.

I forbindelse med din ansøgning til "Corona fællesskabspulje", skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Dit navn og din e-mailadresse. Det gør vi for at kunne kontakte dig med eventuelt uddybende spørgsmål.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger, vi her behandler om dig, bliver anvendt og bevaret, indtil du selv trækker samtykke tilbage eller det aktuelle tilbud ophører.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.