Med puljen ønsker vi at støtte hold og fællesskaber i idrætsforeningerne, hvor fokus særligt er på voksne og seniorer

  • som har ikke har været i en forening før
  • og/eller kommer fra genoptrænings- eller rehabiliteringstilbud
  • og/eller har et ønske om at være del af et fællesskab

Formålet med puljen

Formålet med puljen er, at støtte træningstilbud og fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige aarhusianere mødes året rundt, oplever glæden ved bevægelse og knytter bånd til andre på kryds og tværs.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne til at tage godt imod nye medlemmer. Der lægges vægt på, at foreningernes ideer er nyskabende på en eller flere parametre, og/eller har et særligt fokus på at favne målgruppen. I behandlingen af ansøgningerne sigtes der mod en vis geografisk spredning.

Vi forestiller os, at midlerne kan bruges til initiativer, der støtter op om den gode velkomst, ansættelse af ekstra instruktør eller en social vært/værtinde, indkøb af ekstra udstyr, uddannelse, afprøvning af nye aktiviteter, nedsættelse af kontingent eller lignende.

Midlerne forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen.

Sådan søger I

I skal kontakte motionskoordinator Christina Fruergaard-Pedersen cfru@aarhus.dk eller tlf. 24467299 og aftale et første møde om jeres begrundelse for at søge puljen.

Mødet vil have form af sparring og dialog om jeres idé, og hvordan den kan støtte op om formålet med puljen. 

Derefter sendes ansøgningen ind til Christina Fruergaard-Pedersen, cfru@aarhus.dk, senest d. 1. december 2019.

Ansøgningsskema

Der kan ansøges om 30.000 – 50.000 kr., som foreningen kan vælge at fordele over op til 2 år.

For at få udbetalt midler er det vigtigt, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto.

Vi glæder os til at høre fra jer.