Corona-situationen fortsætter med at skabe sociale udfordringer alle steder og ensomheden stiger, mens sundhedsmæssige forholdsregler og restriktioner gør det endnu sværere at mødes fysisk. Det er en udfordring for de ældre ensomme, der ofte ikke kun er socialt udsatte, men også sundhedsmæssigt udsatte.   

I efteråret 2020 gav Sundhed og Omsorgs Corona-ensomhedspulje 2020 opstartsstøtte til 32 initiativer, der var med til at skabe fællesskaber og gode oplevelser for ældre ramt af ensomhed pga. Corona

Læs mere om de 32 initiativer der blev støttet i 2020

Behovet for at finde nye måder at løse de sociale udfordringer på er kun steget, og der er samtidigt brug for fortsat at understøtte eksisterende gode initiativer. Med Corona-ensomhedspuljen 2021 er det derfor nu igen muligt at søge midler til initiativer, der mindsker ensomhed og/eller styrker den mentale sundhed hos ældre. 

Puljen kan søges af foreninger og organisationer i Aarhus Kommune, der har et CVR-nummer, og som laver aktiviteter for og med ældre, der er begrænset i deres samvær med andre og i deltagelse i fællesskaber pga. Corona.  

Sådan søger du

Der kan søges penge til aktiviteter, anskaffelser og løn.  

Der kan søges til eksisterende eller nye initiativer som lever op til nedenstående kriterier:  

 1. Initiativet imødeser et eller flere af de nedenstående behov ifm. Corona krisen: 
  • Initiativer der muliggør en-til-en relationer og sociale aktiviteter i mindre grupper i trygge rammer 
  • Initiativer der styrker den mentale sundhed og modvirke stress, angst og depression 
  • Initiativer det gør det muligt for ældre at komme ud og være sammen med andre med mindst mulig smitterisiko 
 2. Målgruppen for initiativet er ældre, der oplever ensomhed som følge af Corona
 3. Initiativet kan afvikles i foråret 2021
 4. Initiativet overholder Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer
 5. Afviklingen af initiativet skal tage højde for - og kunne omlægges - hvis nye retningslinjer meldes ud, fx hvis antallet af personer, der må samles, ændres  

Om puljen

Puljen er på 745.000 kr. Der kan maks søges om 50.000 kr. pr. initiativ. Puljen lukkes, når den er opbrugt.  

Vi gennemgår ansøgningerne løbende og foretager en individuel vurdering af ansøgningerne med udgangspunkt i, at midlerne skal komme mest og flest muligt til gavn. Du kan forvente svar på ansøgninger inden for en uge.  

Ved spørgsmål til puljen kan du kontakte koordinator for de corona-ensomhedsbekæmpende indsatser:

Kamilla Høtoft
Tlf.: 41 85 99 57 
E-mail: ensomhed@mso.aarhus.dk