Endnu engang har foreninger og organisationer over hele byen haft mulighed for at søge tilskud til fællesskabende aktiviteter og oplevelser for og med ældre ramt af ensomhed pga. corona. Samtlige midler (793.040 kr.) er blevet uddelt til 33 initiativer, og det er derfor ikke længere muligt at ansøge om tilskud fra puljen.

Se hvilke initiativer, der har modtaget støtte fra Corona-ensomhedspuljen 2021

Baggrund om puljen

Corona-situationen fortsætter med at skabe sociale udfordringer alle steder og ensomheden stiger, mens sundhedsmæssige forholdsregler og restriktioner gør det endnu sværere at mødes fysisk. Det er en udfordring for de ældre ensomme, der ofte ikke kun er socialt udsatte, men også sundhedsmæssigt udsatte.   

I efteråret 2020 gav Sundhed og Omsorgs Corona-ensomhedspulje 2020 opstartsstøtte til 32 initiativer, der var med til at skabe fællesskaber og gode oplevelser for ældre ramt af ensomhed pga. Corona

Læs mere om de 32 initiativer der blev støttet i 2020

Behovet for at finde nye måder at løse de sociale udfordringer på er kun steget, og der er samtidigt brug for fortsat at understøtte eksisterende gode initiativer. Med Corona-ensomhedspuljen 2021 blev det derfor igen muligt at søge midler til initiativer, der mindsker ensomhed og/eller styrker den mentale sundhed hos ældre. 

Puljen kunne søges af foreninger og organisationer i Aarhus Kommune med et CVR-nummer, og som laver aktiviteter for og med ældre, der er begrænset i deres samvær med andre og i deltagelse i fællesskaber pga. Corona.