Sundhed og Omsorg iværksatte i start juni en corona-ensomhedspulje på 525.000 kr. til at forebygge isolation og ensomhed blandt ældre borgere som følge af Covid-19. Puljen er nu tom, og midlerne er udmøntet i en lang række gode initiativer.

Dagsture i det fri for plejehjemsbeboere. Gavekort til besøgsvenner Støtte til at skabe nye udendørs mødesteder, motionshold og samtalecaféer. Det er blot nogle af de initiativer, der har modtaget støtte fra den ensomhedsbekæmpende corona-ensomhedspulje. 

Se listen over godkendte ansøgninger her

Puljen kunne søges af foreninger og organisationer, der laver aktiviteter for og med ældre borgere. Kriterierne for at modtage tilskud var følgende:

1. Initiativet imødeser et eller flere af de følgende opståede behov ifm. Corona-krisen:

  • Initiativer der muliggør en-til-en relationer og sociale aktiviteter i mindre grupper i trygge rammer.
  • Initiativer der styrker den mentale sundhed og modvirker stress, angst og depression.
  • Initiativer der gør det muligt for ældre at komme ud og være sammen med andre med mindst mulig smitterisiko.

2. Målgruppen for initiativet er ældre, der oplever ensomhed som følge af Corona.

3. Initiativet kan afvikles i 2020.

4. Initiativet overholder Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.

Derudover ville der blive set positivt på mindre initiativer, der kan opskaleres, hvis de viser gode resultater.