Corona-ensomhedspuljen understøtter initiativer, der bekæmper ensomhed og isolation blandt ældre borgere.

Puljen kan søges af foreninger og organisationer, der laver aktiviteter for og med ældre borgere. Der kan søges max 50.000 kroner, der både kan dække aktiviteter, anskaffelser og løn.

Der kan gives tilskud til initiativer, der lever op til følgende kriterier:

1. Initiativet imødeser et eller flere af de følgende opståede behov ifm. Corona-krisen:

  • Initiativer der muliggør en-til-en relationer og sociale aktiviteter i mindre grupper i trygge rammer.
  • Initiativer der styrker den mentale sundhed og modvirker stress, angst og depression.
  • Initiativer der gør det muligt for ældre at komme ud og være sammen med andre med mindst mulig smitterisiko.

2. Målgruppen for initiativet er ældre, der oplever ensomhed som følge af Corona.

3. Initiativet kan afvikles i 2020.

4. Initiativet overholder Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.

Derudover vil der blive set positivt på mindre initiativer, der kan opskaleres, hvis de viser gode resultater.

 

Ansøgningsskema

Det udfyldte skema sendes per mail til ensomhed@mso.aarhus.dk.

Puljeansøgninger behandles hver tirsdag, og man kan forvente svar inden for 14 dage efter, at ansøgningen er modtaget