Corona-krisen har berørt os alle. Den har haft betydning for unge og gamle, for personer i arbejde og dem uden job, for skoleelever, institutionsbeboere, gymnasieelever og mange andre. Corona-krisen har skabt nye muligheder, åbnet for nye og innovative måder at arbejde på, anvist nye veje for dialogen til borgere mv.

Derfor har Sport & Fritid afsat en pulje på 350.000 kroner til folkeoplysende foreninger der vil synliggøre og/eller etablere aktiviteter der kan være med til at afbøde de psykiske og sociale belastninger, som nogle mennesker oplever som følge af de restriktioner og forandringer Corona-krisen har medført. Sigtet er at den mentale trivsel, for de personer som bliver omfattet af tilbuddene, bedres så man undgår ensomhed, depression angst mv.

Aktiviteten skal være konkrete og give umiddelbar værdi for aarhusianerne.
Aktiviteten skal have effekt på så mange aarhusianere som muligt.
Aktiviteten skal kunne iværksættes meget hurtigt.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er, at støtte de foreninger der vil synliggøre og/eller etablere nye aktiviteter målrettet aarhusianere der savner fællesskaber i forbindelse med COVID19. Disse aarhusianere måske aldrig været en del af et foreningsliv før, derfor har vi en særlig forpligtigelse til at støtte op om dem sammen. Det betyder helt konkret at tilbyde dem et aktivitetstilbud i samarbejde med jer, hvor de kan være i et fællesskab.

Vi forestiller os, at midlerne kan bruges til initiativer, der støtter op om ansættelse af instruktør/underviser eller en social vært/værtinde, indkøb af ekstra udstyr, uddannelse, afprøvning af nye aktiviteter, nedsættelse af deltagerbetaling, markedsføring, virtuelle fællesskaber, lokaleleje mv.

Med den økonomiske håndsrækning, ønsker Sport & Fritid at støtte jer som forening til at kunne byde nye medlemmer/deltagere velkommen. Det eneste I skal gøre, er at synliggøre eksisterende aktiviteter og/eller etablere aktiviteter og fællesskaber, hvor I sætter særligt fokus på aarhusianere der er ramt af ensomhed grundet COVID19. Aktiviteter der er målrettet nedenstående vil blive vægtet særlig højt:

  • Borgere der er psykisk sårbare
  • og/eller har et handicap
  • og/eller at aktiviteten kan igangsættes hurtigst muligt.

Der kan ansøges om maksimalt 20.000 kr. pr. aktivitet, som foreningen kan vælge at fordele over 6 måneder. Vi vil prioritere at flest mulige foreninger får del i tilskuddet, men det er muligt at søge til etablering af flere aktiviteter.

Det forventes at aktiviteten kan sættes i gang straks og løber frem til sommeren 2021 og meget gerne forankret efterfølgende i foreningens/aftenskolens almindelige aktiviteter.

Sådan søger I

Hvis I gerne vil søge midler fra ”Corona fællesskabspuljen”, skal i udfylde nedenstående ansøgningsformular senest d. 17. januar

Ansøgningsfristen er udløbet.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertFormCustom.cshtml)

For at få udbetalt midler er det vigtigt, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto.

 

Vi glæder os til at høre fra jer.

 

I forbindelse med din ansøgning til "Corona fællesskabspulje", skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Dit navn og din e-mailadresse. Det gør vi for at kunne kontakte dig med eventuelt uddybende spørgsmål.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger, vi her behandler om dig, bliver anvendt og bevaret, indtil du selv trækker samtykke tilbage eller det aktuelle tilbud ophører.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.