Coronakrisen har haft påvirkning på sport- og fritidslivet. Med en fuldstændig genåbning af samfundet i starten af 2022 er det nu tid til at fokusere indsatsen på genstartsinitiativer med henblik på at komme tilbage på samme aktivitetsniveau som før corona-krisen, så der i Aarhus Kommune fortsat er et stærkt sport- og fritidsliv.

 

Puljen kan søges af aktører på sport- og fritidsområdet hjemmehørende i Aarhus Kommune: Fx foreninger, aftenskoler, daghøjskoler mv.

Puljen støtter både projekter, der vedrører genstart eller udvikling af ansøgers grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider ansøgers aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

Eksempler på projekter, der kan ydes tilskud til:

 • Åbent hus-arrangementer, markedsføring eller andre initiativer henvendt til potentielle nye medlemmer/brugere
 • Initiativer til at rekruttere, fastholde eller støtte de frivillige trænere og ledere
 • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart
 • Etablere tilbud for nye målgrupper
 • Afholdelse af camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling)
 • Uddannelsesaktiviteter der skal sikre de frivilliges kompetencer
 • Anskaffelse af materiel som skal sikre igangsættelse af nye aktiviteter
 • Anskaffelse af materiel eller mindre faciliteter med henblik på at flytte flere aktiviteter udendørs
 • Tilskud til løn ved projektansættelse til foreningsudvikling, opstart af nye aktiviteter mv. Der kan gives tilskud op til 150 kr. pr time
 • Tilskud til fastholdelse af corona-læring, så foreninger mv kan fortsætte med de gode erfaringer fra corona-pandemien, ex. virtuelle tilbud til medlemmerne
 • Støtte til ekstraordinære økonomiske udfordringer som følge af coronapandemien
 • Understøtte stor medlemsfremgang i forbindelse med genstart

Kriterier

Puljen prioriterer målrettede genstartsprojekter, der har fokus på at aktivere flere borgere eller øge ansøgernes tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.

Der kan ansøges om tilskud på mellem 10.000 kr. til 100.000 kr. pr ansøgning.

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Elitearbejde
 • Drift
 • Kontingent
 • Rejser

 

Sådan søger I

Hvis I vil søge midler fra ”Corona genstartspuljen” skal ansøgningsskemaet nedenfor udfyldes og indsendes senest den 1. juni 2022.

Ansøgningsformular til Corona Genstartspuljen

Skriv ansøgers navn
Skriv Ansøgerss CVRnr.
Skriv Kontaktpersons fulde navn
Skriv Kontaktpersons telefonnummer
Kort beskrivelse af aktiviteten og målgruppen
Skriv det beløb i kr. som der ansøges om
Jeg giver samtykke til, at Aarhus Kommune må anvende de indtastede informationer. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke. Læs mere under punktet "Oplysninger om anvendelse af persondata" her på siden.