Coronakrisen har haft påvirkning på sport- og fritidslivet. Med en fuldstændig genåbning af samfundet i starten af 2022 er det nu tid til at fokusere indsatsen på genstartsinitiativer med henblik på at komme tilbage på samme aktivitetsniveau som før corona-krisen, så der i Aarhus Kommune fortsat er et stærkt sport- og fritidsliv.

 

Puljen kan søges af aktører på sport- og fritidsområdet hjemmehørende i Aarhus Kommune: Fx foreninger, aftenskoler, daghøjskoler mv.

Puljen støtter både projekter, der vedrører genstart eller udvikling af ansøgers grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider ansøgers aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

Eksempler på projekter, der kan ydes tilskud til:

 • Åbent hus-arrangementer, markedsføring eller andre initiativer henvendt til potentielle nye medlemmer/brugere
 • Initiativer til at rekruttere, fastholde eller støtte de frivillige trænere og ledere
 • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart
 • Etablere tilbud for nye målgrupper
 • Afholdelse af camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling)
 • Uddannelsesaktiviteter der skal sikre de frivilliges kompetencer
 • Anskaffelse af materiel som skal sikre igangsættelse af nye aktiviteter
 • Anskaffelse af materiel eller mindre faciliteter med henblik på at flytte flere aktiviteter udendørs
 • Tilskud til løn ved projektansættelse til foreningsudvikling, opstart af nye aktiviteter mv. Der kan gives tilskud op til 150 kr. pr time
 • Tilskud til fastholdelse af corona-læring, så foreninger mv kan fortsætte med de gode erfaringer fra corona-pandemien, ex. virtuelle tilbud til medlemmerne
 • Støtte til ekstraordinære økonomiske udfordringer som følge af coronapandemien
 • Understøtte stor medlemsfremgang i forbindelse med genstart

Kriterier

Puljen prioriterer målrettede genstartsprojekter, der har fokus på at aktivere flere borgere eller øge ansøgernes tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.

Der kan ansøges om tilskud på mellem 10.000 kr. til 100.000 kr. pr ansøgning.

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Elitearbejde
 • Drift
 • Kontingent
 • Rejser

 

Sådan søger I

Hvis I vil søge midler fra ”Corona genstartspuljen” skal ansøgningsskemaet nedenfor udfyldes og indsendes senest den 1. juni 2022.

Der kan ikke længere ansøges til puljen.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertFormCustom.cshtml)