Åben Skole Puljen har i en årrække været udbudt i et samarbejde mellem Idrætssamvirket i Aarhus, Sport & Fritid samt Børn og Unge i Aarhus Kommune

Her har skoler og idrætsforeninger kunnet søge midler til fælles forløb/projekter, som understøtter den lokale implementering og forankring af intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og Den åbne skole.

Det har været en forudsætning for tildeling af midler, at forløb og projekter har fokuseret på aktiviteter indenfor bevægelse og læring. De har tillige skullet bidrage til, at børn og unge er blevet inspireret til at bruge de muligheder, som idrætsforeninger tilbyder i Aarhus. I forbindelse med prioritering af midlerne har der været skiftende temaer, bl.a. rekruttering og fastholdelse af unge (udskolingen) i foreningernes fællesskaber samt forløb, som hjælper med til at få børn og unge tilbage til fællesskabet i foreningerne efter corona-nedlukningen. Forløb og projekter har overvejende strakt sig over min. 3-4 undervisningsgange, så eleverne har fået en god introduktion til idrætten. 

I inspirationskataloget her på siden (klik på download) beskrives en række af de forløb og projekter, som har fået tilskud fra puljen. En del af dem har været forløb, som er gennemført i et samarbejde mellem én skole og én idrætsforening. Der er endvidere givet tilskud til større og længerevarende forløb/projekter, som har omfattet flere skoler og har haft et større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever. Projekter og forløb er blevet udviklet og beskrevet lokalt i et samarbejde mellem skolerne og idrætsforeningerne.