Projekterne/undervisningsforløbene skal understøtte den lokale implementering og forankring af intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og Den åbne skole. De skal have fokus på bevægelse og læring. De skal desuden bidrage til, at børn og unge inspireres til at bruge idrætsforeningernes muligheder. Projekter, som sætter fokus på inddragelse og fastholdelse af unge i foreningernes fællesskaber, har særlig interesse.

Puljen udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket i Aarhus.

Til et projekt kan søges mellem 15.000 og 25.000 kr.

Herudover kan der søges tilskud på op til 75.000 kr. til større og længerevarende projekter, der omfatter flere skoler og har større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever. Her er der mulighed for, at også flere mindre foreninger i fællesskab kan indgå aftaler. Tilsvarende kan afdelinger i en flerstrenget idrætsforening også indgå aftaler.

Projekterne defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Midlerne kan tilgå både skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansiering.

Til ansøgningen bruges en skabelon til projektbeskrivelse og budget. SE BILAG(Download)
(OBS – Puljemidlerne kan ikke bruges til almindelig drift – fx vikartimer. De skal finansiere aktiviteter)

Projektansøgningen sendes til Nina Leunbach Wang, Sport og Fritid, nlw@aarhus.dk og Karen Mette Hansen, Børn og Unge, kamh@aarhus.dk

Ansøgningsfrist 1. februar 2020