Åben Skole Puljen udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket i Aarhus.

Projekterne/Undervisningsforløbene skal understøtte intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og Den åbne skole. De skal have fokus på bevægelse og læring og helst strække sig over min. 3-4 undervisningsgange, så eleverne får en god intro til idrætten. Projekterne skal bidrage til, at børn og unge inspireres til at bruge foreningslivets muligheder.

Hvad gives der tilskud til?

Der gives tilskud til:

  • Enstrengede samarbejdsprojekter mellem 1 forening og 1 skole – tilskud ml. 15-25.000kr.
  • Flerstrengede Åben Skole projekter – tilskud op til 75.000kr

Der kan søges tilskud på op til 75.000 kr. til større og længerevarende projekter, der omfatter flere skoler og har større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever.  Her kan også flere mindre foreninger i fællesskab eller flere afdelinger af flerstrengede idrætsforeninger indgå aftaler med flere skoler/ SFO-er.

Der vil især blive lagt vægt på projekter, som sætter fokus på:

  • Ungeindsats:
    Rekruttering og fastholdelse af unge (udskolingen) i foreningernes fællesskaber. Enten som undervisningsforløb eller valgfag/ungdomsskolefag med instruktør-/ungdomslederuddannelse
  • Tilbage til fællesskabet:
    Projekter, der sætter fokus på værdien i foreningernes fællesskaber, og at få børn og unge tilbage til fællesskabet i foreningerne efter corona-nedlukningen. Eksempelvis ”foreningstirsdag/ morgentræning/ fællesskabsfredag”, hvor klasser/SFO-hold introduceres til flere forskellige sportsgrene/foreninger på faste dage over en længere tidsperiode.

Projekterne/Undervisningsforløbene defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skoler/SFO og idrætsforeninger. Midlerne kan tilgå både skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansiering

Ansøgning og ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist 17. september 2021.

Ansøgningsskema findes under download. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse samt budget. Puljemidlerne kan ikke bruges til almindelig drift fx vikartimer. De skal finansiere aktiviteter.

Projektansøgningen sendes til: