Det kan være projekter der:

 • Tager udgangspunkt i en spændende idé eller helt nye typer af aktiviteter.
 • Indebærer alternative samarbejdsformer eller inddrager nye alders- og befolkningsgrupper.
 • Har nytænkende elementer ex. inden for indhold, form, samarbejde eller deltagersammensætning.
 • Kan være katalysator for udvikling af den ansøgende forenings arbejde og aktiviteter.
 • Indeholder nytænkende eller udviklende elementer og ikke falder indenfor øvrige tilskudsområder.
 • Den har et omfang, så det vurderes at have generel betydning for fritidsområdet i Aarhus Kommune eller henvender sig til hele kommunen

Projekterne skal primært foregå i Aarhus Kommune. Der kan normalt opnås støtte til max. to år. Tanken er, at projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller aftenskoleregi.

Temaer for perioden 2018-2021:

Folkeoplysningsudvalget i Aarhus Kommune har valgt fem temaer for perioden 2018-21, som man ønsker der særligt skal støttes og sættes fokus på:

 • Partnerskaber
 • Initiativer rettet mod at styrke unges aktive deltagelse i foreningslivet
 • Rekruttering og fastholdelse af trænere og ledere
 • Understøttelse og anerkendelse af frivillighed
 • Samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner

Der kan også søges til projekter, der falder uden for ovenstående temaer, hvis der er tale om nye tiltag, der vil være med til at udvikle folkeoplysningsområdet

Ansøgninger sendes til: sport-fritid@aarhus.dk