Den Lokale Udviklingspulje

Puljen kan både søges af foreninger og selvorganiserede grupper, der ønsker at skabe nye aktiviteter og tiltag på fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus kommune.

Der kan maximalt søges op til 50.000 kr. fra Den Lokale Udviklingspulje. Derudover er en forudsætning for at der kan bevilliges tilskud, at der er en egen finansiering på min. 25% af det ansøgte beløb ud fra det endelige budget.

Projekterne skal primært foregå i Aarhus Kommune. Der kan normalt opnås støtte til max. to år. Tanken er, at projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller aftenskoleregi.

Straks-pulje

Alle foreninger og selvorganiserede grupper kan søge op til 5.000 kr. af Straks-puljen til aktiviteter for børn, unge og voksne indenfor Den Lokale Udviklingspuljes formål. Puljen er målrettet aktiviteter for børn, unge og voksne og har fokus på bæredygtighed og opstart af nye initiativer. Straks-puljen giver mulighed for hurtig afvikling, hvilket både er tidsbesparende og til gavn for ansøgerne, som kan få hurtig afvikling på mindre projekter. Straks puljen kræver ingen egenfinansiering.

Her skal du angive om du ansøger til Den Lokale Udviklingspulje eller Straks-puljen


PROJEKTET
Skriv titlen på projektet
Skriv det forventede startstidspunkt
Skriv det forventede sluttidspunkt
Skriv det forventede deltagerantal
ANSØGER
Skriv foreningens navn
Skriv foreningens adresse
Skriv foreningens CVR nr.
Skriv kontaktpersonens navn
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
BESKRIVELSE AF PROJEKTET/AKTIVITETEN
Beskriv projektets formål
Beskriv projektets indhold
Skriv projektets målgruppe(r)
Skriv hvornår projektet skal foregå
Skriv evt. samarbejdspartnere
Skriv projektets succeskriterier
Skriv eventuelle øvrige forhold, der har relevans for projektet
ØKONOMI
Skriv samtlige udgifter til projektet i enkeltposter samt en samlet sum
Skriv samtlige indtægter til projektet i enkeltposter samt en samlet sum


Marker i feltet hvis du er indforstået med at give dit samtykke
Vedhæftede filer
Her kan du vedhæfte relevante dokumenter, der er relevante for din ansøgning