PROJEKTET
Skriv titlen på projektet
Indsæt projektet startdato
Indtast projektets slutdato
Skriv det endelige deltagerantal for projektet
ANSØGER
Skriv foreningens navn
Skriv foreningens adresse
Skriv foreningens CVR nr.
Skriv kontaktpersonens navn
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
PROJEKTET
Beskriv projektets forløb
Skriv hvilke barrierer/problemer der opstod i forhold til de opstillede mål for aktiviteten fx i forhold til deltagerantal, økonomi, egne medlemmer og samarbejdspartnere
Beskriv projektets resultatet i forhold til de opstillede mål fx i forhold til deltagerkredsen, økonomien, egne medlemmer og samarbejdspartnere
Beskriv de nye aktiviteter der er opstået i forbindelse med/forlængelse af projektet
Skriv eventuelle øvrige forhold, der har relevans for projektet
Beskriv hvordan erfaringerne fra projektet formidles
Fortsætter projektet?


Beskriv hvorfor/hvorfor ikke projektet fortsætter
ØKONOMI
Skriv samtlige af projektets udgifter specificeret i enkeltposter samt en samlet sum
Skriv samtlige af projektets indtægter specificeret i enkeltposter samt en samlet sum, herunder deltagerbetaling, foreningens bidrag samt evt. andres økonomiske bidrag (sponsorer, puljer og lignende)
Skriv adressen på den økonomisk ansvarlige for projektet
Skriv telefonnummeret på den økonomisk ansvarlige for projektet
Skriv e-mailadresse på den økonomisk ansvarlige for projektet
Marker i feltet hvis du er indforstået med at give dit samtykke

Vedhæftede filer
Her kan du vedhæfte relevante dokumenter, der er relevante for din evaluering