Sport & Fritid planlægger i øjeblikket aktivitetsprogrammet for aarhusianske børn i skolernes sommerferie 2021 (ugerne 26-31). Vi håber derfor, at rigtig mange foreninger og andre initiativtagere vil byde ind med et bredt udvalg af aktiviteter i sommerferien til de aarhusianske skolebørn i 0.-9. klasse, så børnene kan få gratis og spændende ferieoplevelser.

Læs reglerne før du søger

Der findes bestemte retningslinjer om sommerferieaktiviteter for børn i Aarhus Kommune. Gå til retningslinjerne for sommerferieaktiviteter i Aarhus kommune (åbner i et nyt vindue).

Sådan ansøger du

Du kan fra fredag den 15. januar 2021 udfylde og sende ansøgningsskemaet. Ansøgningsfristen er mandag d. 1. februar 2021 kl. 15.00.

Fra uge 26 - 31

Ansøgningsformular
(Angiv hvilken overskrift, der skal beskrive jeres aktivitet)
Husk at teksten/sproget i jeres beskrivelsen skal være rettet mod børn og unge.
(Angiv det klassetrin aktiviteten er for, for eksempel 2. - 7. klasse) Det klassetrin børnene går i FØR sommerferie. Altså, står der fra 4.- 8. klasse, så skal man gå i 4. klasse før sommerferien.
(angiv hvor aktiviteten afholdes)
(Angiv hvilke datoer aktiviteten fore-går)
(Angiv ugedag for aktiviteten)
(Angiv tidspunkt for aktiviteten)
(Eksempelvis den 11. juni kl. 8.00)
(Eksempelvis: Personligt fremmøde, tlf.nr. eller mailadresse)
(Angiv eventuelt hvordan deltagerne kan komme hen til aktiviteten såfremt de skal med bus eller Letbanen)
(kontaktperson for aktiviteten kom-mer ikke til at fremgå, men er til Sport & Fritids interne brug)
(Telefonnr. fremgå på oversigten over aktiviteter)
Der bevilges tilskud på kr. 160 pr. aktivitetstime.Beløbet dækker løn til instruktør, materialer, forberedelse mv.
(kr. 160 x antal søgte timer)
Jeg giver samtykke til, at Aarhus Kommune må anvende de indtastede informationer. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke. Læs mere under punktet "Oplysninger om anvendelse af persondata" her på siden.

I forbindelse med ansøgningen skal du være opmærksom på følgende: 

  • Udfyld formular med jeres information til ferieavisen Aktiv Sommerferie 2021 (avisen udkommer i maj 2021)
  • Udfyld evt. ansøgningsblanket om lån af lokale
  • Der skal indhentes børneattest på instruktører, der medvirker i sommerferieaktiviteter. 

Afregning af aktiv sommerferie

Alle felter skal være udfyldt i afregningsskemaet. Skemaet skal først indsendes, når hele aktivitetsforløbet er afholdt og senest d. 1. september 2021.

Afregningsskemaet er til alle aktørerne, der bidrager med aktiviteter til Aktiv Sommer uanset hvornår du har ansøgt.

Hent afregningsskemaet for aktiv sommerferie i 2021 (åbner i et nyt vindue).

Ferieavisen Aktiv Sommerferie

Inden sommerferien udsender Sport & Fritid ferieavisen Aktiv Sommerferie til alle aarhusianske skoleelever. Du skal, som initiativtager til en eller flere aktiviteter, derfor ikke selv annoncere tilbuddene.

Ferietilbuddene sommeren 2020:

Hent ferieavisen 2020 - dansk udgave (åbner i et nyt vindue)

Hent ferieavisen 2020 - English edition (åbner i et nyt vindue) 

I forbindelse med din ansøgning om midler til "Aktiv sommerferie", skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Dit navn og din e-mailadresse. Det gør vi for at kunne kontakte dig med eventuelt uddybende spørgsmål.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger, vi her behandler om dig, bliver anvendt og bevaret, indtil du selv trækker samtykke tilbage eller det aktuelle tilbud ophører.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.