Fritidspasset gælder i alle folkeoplysende foreninger i kommunen samt Aarhus Musikskole og Børneteatret Filuren.

Kommune ønsker med Fritidspasset, at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et Fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

Se filmen om Fritidspas (åbner i et nyt vindue).

Du skal søge kontingentet refunderet hos Sport & Fritid via Foreningsportalen og logge ind.

Gå til foreningsportalen (åbner i et nyt vindue).

Afregningsanmodningerne skal indberettes indsendt senest d. 30. december 2021.

Hvis du har spørgsmål vedr. afregning af fritidspas kan du skrive til os på mail fritidspas@mkb.aarhus.dk.

Formålet med fritidspasset er at give børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for aktivt at deltage i aktiviteterne i en folkeoplysende forening efter eget valg.

Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter lige fra fodbold og håndbold til kreative fag som sang og musik eller tegne- og malekurser. Bare det foregår i en forening, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven, så er kontingentet dækket af fritidspasset.

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 212.896 kr. om året. Det svarer til 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud.

Enlige forsørgere kan yderligere fratrække 65.747 kr. i husstandens indkomst. Endeligt kan der fratrækkes 7.000 kr. i indkomsten for hvert barn ud over det første. Sport & Fritid sender fritidspas ud alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90 procent i et pasnings-/fritidstilbud.

Det betyder, at der er nogle, der ikke får et fritidspas pr. automatik. Du kan ansøge om fritidspas til dine børn i alderen 3 til og med 17 år på Foreningsportalen blot ved at indtaste dit barns cpr. nr. 

Ansøg om et fritidspas på foreningsportalen (åbner i et nyt vindue).

Få foreningsportalen kan du finde alle godkendte foreninger i Aarhus Kommune, hvor det er muligt at anvende fritidspasset.