Aarhus Kommunes har nu en permanent fritidspasordning for børn og unge i alderen 3 til 17 år.
For alle folkeoplysende foreninger i kommunen, samt Aarhus Musikskole og Børneteatret Filuren.

Kommune ønsker med Fritidspasset, at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et Fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

Se filmen om Fritidspas.

Du skal søge kontingentet refunderet hos Sport & Fritid via Foreningsportalen. Husk at logge ind først.

Afregningsanmodningerne skal indberettes indsendt senest d. 30. december 2020.

Hvis du har spørgsmål vedr. afregning af fritidspas kan du skrive til os på mail fritidspas@mkb.aarhus.dk.

 

Formålet med fritidspasset er at give børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for aktivt at deltage i aktiviteterne i en folkeoplysende forening efter eget valg. Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter lige fra fodbold og håndbold til kreative fag som sang og musik eller tegne- og malekurser. Bare det foregår i en forening, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven, så er kontingentet dækket af fritidspasset

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 205.644 kr. om året. Det svarer til 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud.

Enlige forsørgere kan yderligere fratrække 63.506 kr. i husstandens indkomst. Endeligt kan der fratrækkes 7.000 kr. i indkomsten for hvert barn ud over det første. Sport & Fritid sender fritidspas ud alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90 procent i et pasnings-/fritidstilbud.

Det betyder, at der er nogle, der ikke får et fritidspas pr. automatik. Du kan ansøge om fritidspas til dine børn i alderen 3 til og med 17 år på Foreningsportalen, blot ved at indtaste dit barns cpr.nr.

I Foreningsportalen kan du finde alle godkendte foreninger i Aarhus Kommune hvor det er muligt at anvende fritidspasset.