Retningslinjer for ordningen

  1. Ansøgerens foreningsarbejde skal primært vedrøre børn og unge under 25 år. Foreningens hjemsted skal være Århus Kommune.
  2. Ansøgeren, som skal være fyldt 13 år, skal være aktiv ulønnet leder.
  3. Ansøgninger om tilskud til deltagelse i konferencer og møder - herunder årsmøder, landsstævner m.v. - kan ikke imødekommes.
  4. Kursus længden pr. dag skal være af mindst 4 timers varighed.
  5. Kursus- og opholdsudgiften skal være på mindst kr. 300.
  6. Der ydes et tilskud på 75 procent af en maksimal kursus- og opholdsudgift på kr. 300 pr. kursusdag.
  7. Der kan ikke ydes tilskud til kurser i udlandet; bortset fra Sydslesvig.
  8. Kursusprogram skal vedlægges, og alle rubrikker på skemaet skal udfyldes.
  9. Ansøgningsskemaet skal være Sport & Fritid i hænde senest 8 dage før kursets begyndelse.
  10. Originale kvitterede bilag for de afholdte udgifter, samt dokumentation for deltagelse, skal være indsendt til Sport & Fritid senest en måned efter kursets afslutning. I modsat fald er bevillingen bortfaldet.

Foreninger, der er medlem af idrætssamvirket, skal søge tilskud hos dem.

Der yders kun tilskud til foreningen og ikke personligt.

Hent ansøgningsskema om tilskud til lederuddannelse (åbner nyt vindue).

Ansøgning skal sendes til Sport & Fritid sport-fritid@aarhus.dk. Alternativt som almindelig post.