Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i værdigivende fællesskaber i idrætsforeningerne, både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Ordningen ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne.

Der er afsat et fast tilskud på 80 kr. pr. medlem 60+. Dog kan foreningen maksimalt modtage 75.000 kr. i medlemstilskud.

Ansøgning om tilskud sker via login på Foreningsportalen i Aarhus, klik på fanebladet Tilskud, dernæst vælg medlemstilskud til ældreidræt for deltagere på 60 år og derover.

Gå til Foreningsportalen for at ansøge om medlemstilskud til ældreidræt (åbner i et nyt vindue).

Retningslinjer for tilskud til ældreidræt

Der er følgende retningslinjer for tilskud til ældre idræt:

 • Ordningen gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF. Foreningen behøver ikke at være medlem af DGI/DIF.
 • Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
 • Tilskuddet kan frit anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.
 • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.
 • Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelse af aktiviteten. Er tilskuddet højere skal, skal der ske en tilbagebetaling til kommunen.
 • Tilskuddet gives til medlemmer pr. 31. december 2019.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
 • Der kan ikke medtages aktiviteter, hvortil der ydes andre offentlige tilskud (eksempelvis voksenundervisning).
 • Ordningen gælder for foreninger der har mindst en ugentlig aktivitet (minimum 15 uger om året) med aktiviteter for målgruppen.

Ansøgning og ansøgningsfrist:

Foreninger kan ansøge via foreningsportalen fra onsdag den 29. januar 2020.

Ansøgningsfrist er søndag den 1. marts 2020 klokken 24.00, for sent modtagne ansøgninger får afslag. Når ansøgningen er udfyldt kommer der en bekræftelseskvittering på siden.

Foreninger, der har modtaget tilskud, skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår). Regnskabet skal uploades via foreningsportalen i en pdf-fil.

Tilskuddet udbetales per 1. maj 2020 til foreningens CVR nummer.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til booking@mkb.aarhus.dk – Abir Saleh og Ib Stenvang.

Forudsætninger for tilskud

Der er fælgende forudsætninger for at en forening kan modtage medlemstilskud til ældreidræt:

 • At foreningen har kontinuerligt planlagte aktiviteter for målgruppen – min. 15 uger om året.
 • At foreningen har medlemsliste med angivelse af navn, fødselsdag og år, samt adresse på hvert medlem.
 • Tilskuddet skal bruges til aktiviteterne. Det kan fx være trænerløn, materialer eller lokaleudgifter.