Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i værdigivende fællesskaber i idrætsforeningerne, både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Ordningen ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne.

Næste ansøgningsfrist er den 1. marts 2019 klokken 24.00.

Ansøgning om tilskud sker via login på Foreningsportalen i Aarhus, klik på fanebladet Tilskud, dernæst vælg medlemstilskud til ældreidræt for deltagere på 60 år og derover.

Retningslinjer for tilskud til ældreidræt

 • Ordningen gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF. Foreningen behøver ikke at være medlem af DGI/DIF.
 • Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
 • Tilskuddet kan frit anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.
 • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.
 • Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelse af aktiviteten. Er tilskuddet højere skal, skal der ske en tilbagebetaling til kommunen.
 • Tilskuddet gives til medlemmer pr. 31. december 2018.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
 • Der kan ikke medtages aktiviteter, hvortil der ydes andre offentlige tilskud (eksempelvis voksenundervisning).
 • Ordningen gælder for foreninger der har mindst en ugentlig aktivitet (minimum 15 uger om året) med aktiviteter for målgruppen.

Ansøgning og ansøgningsfrist:

 • Ansøgningsfrist er tirsdag den 1. marts 2019 klokken 24.00, for sent modtagne ansøgninger får afslag. Når ansøgningen er udfyldt kommer der en bekræftelseskvittering på siden.
 • Fra mandag den 4. februar 2019 kan foreninger ansøge via foreningsportalen. 
 • Foreninger der har modtaget tilskud skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår).
 • Tilskuddet udbetales per 1. maj 2019.
 • Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.
 • Regnskabet skal uploades via foreningsportalen i en pdf-fil.
 • Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til booking@mkb.aarhus.dk – Abir Saleh, Henriette Helin og Ib Stenvang.

En forudsætning for tilskud er:

 • At foreningen har kontinuerligt planlagte aktiviteter for målgruppen – min. 15 uger om året.
 • At foreningen har medlemsliste med angivelse af navn, fødselsdag og år, samt adresse på hvert medlem.
 • Tilskuddet skal bruges til aktiviteterne. Det kan fx være trænerløn, materialer eller lokaleudgifter.