Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i værdigivende fællesskaber i idrætsforeningerne. Både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Ordningen ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne.

Der er afsat et beløb på kr. 650.000 til fordeling til foreningernes aktive medlemmer på 60+.

Retningslinjer for tilskud til ældreidræt

Der er følgende retningslinjer for tilskud til ældre idræt:

 • Ordningen gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF. Foreningen behøver ikke at være medlem af DGI/DIF.
 • Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
 • Tilskuddet kan frit anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.
 • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som f.eks. kan være kontingent-betaling til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse, dog mindst kr. 75,00 pr. år.
 • Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelse af aktiviteten. Er tilskuddet højere skal, skal der ske en tilbagebetaling til kommunen.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
 • Der kan ikke medtages aktiviteter, hvortil der ydes andre offentlige tilskud (eksempelvis voksenundervisning).
 • Ordningen gælder for foreninger der har mindst en ugentlig aktivitet (minimum 15 uger om året) med aktiviteter for målgruppen.

Ansøgning og ansøgningsfrist:

Foreninger kan søge via foreningsportalen fra primo januar.

Ansøgning om tilskud sker via Foreningsportalen. Log ind på: https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk  

Klik på fanebladet ”Tilskud” og derefter på ”Tilskud til ældreidræt”.

Ansøgning skal være udfyldt senest den 1. marts klokken 24.00

Gå til Foreningsportalen for at ansøge om Tilskud til ældreidræt (åbner i et nyt vindue).

Når ansøgningen er afsendt kommer der bekræftelseskvittering på siden.

Foreninger der indsender ansøgning efter ansøgningsfristen får afslag

Regnskab:

Foreninger, der har modtaget tilskud, skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår). Regnskabet skal uploades via foreningsportalen – som pdf-fil.

Tilskuddet udbetales per 1. maj til foreningens NEM-konto (via foreningens CVR-nummer).

Forudsætninger for tilskud:

Der er fælgende forudsætninger for at en forening kan modtage medlemstilskud til ældreidræt:

 • At foreningen har kontinuerligt planlagte aktiviteter for målgruppen – min. 15 uger om året.
 • At foreningen har medlemsliste med angivelse af navn, fødselsdag og år, samt adresse på hvert medlem.
 • Tilskuddet skal bruges til aktiviteterne. Det kan f.eks. være trænerløn, materialer eller lokaleudgifter.

  SPØRGSMÅL ?

  Sport & Fritid kan kontaktes på hverdage i tidsrummet 08.00-14.00

  Emre Gülec (telefon 8940 4833 / mail: emgu@aarhus.dk)
  Malene B Riis (telefon 8940 4826 / mail: rmab@aarhus.dk)
  Birger Weiling (telefon 8940 4857 / mail: biwe@aarhus.dk).