Senest 10. februar hvert år skal foreningerne indsende deres opgjorte medlemstal af under 25-årige på en tro- og love erklæring.

Der ydes tilskud til foreningens medlemmer under 25 år.

Indsendes erklæringen for sent, vil foreningen blive reduceret med 10 procent. Kommer erklæringen efter at tilskuddet er fordelt, vil der ikke kunne ydes tilskud.

Sammen med tro- og love erklæringen skal foreningen indsende et tilskudsregnskab for anvendelse af foregående års tilskud. Er regnskabet indsendt i anden anledning, skal dette påføres tro- og love erklæringen.

Reglerne for tilskud til Politiske Ungdomsforeninger