Det er kultur og Borgerservices oplevelse ved udsatte unge ikke, i samme grad som andre unge, får tilbud om kurser eller uddannelse i de lokale fritidstilbud. Mange af disse unge har heller opbakning til dette hjemmefra eller voksne i deres omgangskreds, som opdager deres potentiale og motiverer de unge, til at udfolde deres kompetencer i den frivillige verden. Mange unge vil gerne bidrage til at skabe aktiviteter for flere børn og unge i deres lokalområde, men mangler opbakning og kompetencer til det.

Støtte til projekter til børn og unge

Kultur og Borgerservice vil med denne fælles pulje støtte projekter, der fokuserer på at give unge i udsatte boligområder og andre udsatte positioner mulighed for at udvikle deres kompetencer indenfor frivillighed. Det kan være i form af træner / lederuddannelse, relevant kurser, forløb eller projekter, hvor de unge tilegner sig ny viden og kompetencer. Puljen henvender sig til et bredt felt af foreningsliv, kunst, kultur og biblioteker.

Ansøgningsskema

Hent ansøgningsskema - pulje til kurser for unge (åbner nyt vindue).

Ansøgningen skal sende til foreningskonsulent Kerstin Hartvig Nielsen på kehn@aarhus.dk . Har du spørgsmål kan du kontakte en på ovenstående post eller telefon 21 35 37 55.

Retningslinjer for ordningen

 1. Ansøgerens arbejde / projekt skal primært henvende sig til børn og unge på 13-25 år.
 2. Ansøgeren (forening, organisation, privatperson) skal have hjemsted i Aarhus Kommune.
 3. Ansøgeren skal være fyldt 13 år.
 4. Der lægges vægt på frivillighed.
 5. Kursuslængden skal være af mindst 3 timere varighed.
 6. Der ydes tilskud på maks. kr. 15.000.
 7. Der kan ikke være tilskud til kurser på udlandet.
 8. Kursusprogram skal vedlægges og alle rubrikker i ansøgningsskemaet skal udfyldes.
 9. Sport & Fritid skal modtage ansøgningen senest 8 dage før kursets begyndelse.
 10. Originale kvitterede bilag til de afholdte udgifter, dokumentation for deltagelse, samt slutevaluering / rapportering, skal indsættes til Sport & Fritid senest 30 dage efter kursets sidste undervisningsgang.
 11. Sport & Fritid behandler løbende ansøgninger.