Det er kultur og Borgerservices-oplevelse, ved at udsætte unge ikke i samme grad som andre unge får tilbud på kurser eller uddannelse i de lokale fritidstilbud. Mange af disse unge har heller ikke åbnet for dette hjemmefra eller voksne i deres omgangskreds, som opdager deres potentiale og motiverende de unge, til at udfolde deres kompetencer i den frivillige verden. Mange unge vil gerne bidrage til skabe aktiviteter for flere børn og unge i deres lokalområde, mænds mangler og kompetence til det.

Kultur og Borgerservice vil med denne fælles pulje støtte projekter, der fokusere på at give unge i udsatte boligområder og kompetencecentret. Det kan være i form af træner / lederuddannelse, relevant kurser, forløb eller projekter, hvor de unge tilsyneladende ny viden og kompetencer. Puljen henvender sig til et bredt filt af foreningsliv, kunst, kultur og biblioteker.

Hent filen til ansøgning - Ansøgningsskema (åbner nyt vindue).

Ansøgningen skal sende til foreningskonsulent Ane Bødker på anbope@aarhus.dk 

Har du spørgsmål kan du kontakte Ane på ovenstående post eller telefon 2920 9755.

 

RETNINGSLINJER TIL ORDNINGEN

 1. Ansøgerens arbejde / projekt skal primært henvende sig til børn og unge på 13-25 år.
 2. Ansøgerens (forening, organisation, privatperson) skal have hjemsted i Aarhus Kommune.
 3. Ansøgeren skal være fyldt 13 år.
 4. Der lægges vægt på frivillighed.
 5. Kursuslængden skal være af mindst 3 timers varighed.
 6. Der ydes tilskud på maks. kr. 15.000.
 7. Der kan ikke ydes tilskud til kurser i udlandet.
 8. Kursusprogram skal vedlægges og alle rubrikker i ansøgningsskemaet skal udfyldes.
 9. Sport & Fritid skal modtage ansøgningen senest 8 dage før kursets begyndelse.
 10. Originale kvitterede bilag for de afholdte udgifter, dokumentation for deltagelse, samt slutevaluering / rapportering, skal indsættes til Sport & Fritid senest 30 dage efter kursets sidste undervisningsgang.
 11. Sport & Fritid behandler løbende ansøgninger.