Det er Kultur og Borgerservices oplevelse, at unge fra udsatte boligområder eller fra en anden udsat position ikke i samme grad som andre unge bliver tilbudt kurser eller uddannelse til opkvalificering. Mange af disse unge har heller ikke opbakning til dette hjemmefra eller fra andre voksne i deres omgangskreds. Derfor bliver deres potentiale ikke i samme grad udnyttet, da de ikke bliver motiveret til at udfolde deres kompetencer i den frivillige verden. Mange unge vil gerne bidrage til at skabe aktiviteter for flere børn og unge i deres lokalområde, men mangler opbakning og kompetencer til det.

Støtte til projekter til børn og unge

Kultur og Borgerservice vil med denne fælles pulje støtte projekter, der fokuserer på at give unge i udsatte boligområder og andre udsatte positioner mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for frivillighed. Det kan være i form af træner- eller lederuddannelser, relevante kurser, forløb eller projekter, hvor de unge tilegner sig ny viden og kompetencer. Puljen henvender sig til et bredt felt af foreningsliv, kunst, kultur og biblioteker.

Ansøgningsskema

Hent ansøgningsskema - pulje til kurser for unge (åbner nyt vindue).

Ansøgningen skal sende til foreningskonsulent Ane Bødker på anbope@aarhus.dk . Har du spørgsmål kan du kontakte en på ovenstående post eller telefon 29 20 97 55.

Retningslinjer for ordningen

 1. Ansøgerens kursus/projekt skal primært henvende sig til børn og unge på 13-25 år.
 2. Ansøgeren (forening, organisation, privatperson) skal have hjemsted i Aarhus Kommune.
 3. Ansøgeren skal være fyldt 13 år.
 4. Der lægges vægt på frivillighed samt tilegnelse af viden og kompetencer, som kan bruges til gavn for andre.
 5. Kursus længden skal være af mindst 3 timers varighed.
 6. Der ydes tilskud på maks. kr. 15.000.
 7. Der kan ikke være tilskud til kurser i udlandet.
 8. Kursusprogram skal vedlægges og alle rubrikker i ansøgningsskemaet skal udfyldes.
 9. Sport & Fritid skal modtage ansøgningen senest 8 dage før kursets begyndelse.
 10. Originale kvitterede bilag til de afholdte udgifter, dokumentation for deltagelse, samt slutevaluering / rapportering, skal sendes til Sport & Fritid senest 30 dage efter kursets sidste undervisningsgang.
 11. Sport & Fritid behandler løbende ansøgninger.