Etablering af kunstgræsbaner med infill af gummigranulat er fortsat det foretrukne valg blandt fodboldklubberne i Aarhus. De seneste år har der været fokus på foranstaltninger, der mindsker spredningen fra banerne, som bander langs trådhegn og flisekanter. Aarhus Kommune ønsker at gå skridtet videre.

Derfor udvides den eksisterende ”Pulje til alternative løsninger for kunstgræsbaner – Videnspulje for kunstgræsbaner” til også at give tilskud til miljøvenlige foranstaltninger på kunstgræsbaner med infill af gummigranulat med det fokus at minimere spredning af gummigranulat.

Se  Kort guide til miljøvenlige kunstgræsbaneanlæg – med udgangspunkt i de fælleseuropæiske anbefalinger og de foreløbige erfaringer fra Silkeborgbanen.

Betingelser for ansøgning

Puljen oprettes for at skabe idéudvikling og erfaring for nye løsninger til at mindske spredningen af gummigranulat. Det kan f.eks. være udvikling af sluser med ”tør-omklædning” med bænke og skohylder, hvor der kan skiftes mellem fodboldstøvler og -strømper og almindelige sko. Et sted, hvor lommer og tøj kan rystes, så granulatet bliver på banen og ikke spredes. Puljen kan også støtte kampagner for adfærdsregulerende tiltag.

 

Ansøgere

Puljen kan søges af både eksisterende og kommende kunstgræsbaneejere med baner med infill af gummigranulat (SBR/ELT), og som har modtaget anlægstilskud fra Aarhus Kommune.

 

Tilskuddets størrelse

Der kan opnås et tilskud pr. kunstgræsbaneanlæg på op til 75%, dog max. kr.300.000,-.

 

Igangsatte projekter

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag om tilskud.

 

Krav til energi- og miljøforhold

Det er en forudsætning, at Aarhus Kommunes krav til energi- og miljøforhold overholdes. Der henvises til bilag ”Energi- og miljøkrav i forhold til foreninger m.fl. der modtager kommunale tilskud fra Sport & Fritid”.

Se desuden publikationen ”Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune, krav og anbefalinger”.

 

Ansøgning

Ansøgninger behandles løbende.

Ved ansøgning bedes ansøgningskema anvendt. 

Ansøgning sendes til sport-fritid@aarhus.dk.

Puljen udløber med udgangen af 2023.

Projektet skal som udgangspunkt være afsluttet inden to år fra bevillingstidspunktet.

Yderligere information om puljen kan rettes til Sport & Fritid v. Rikke Schultz Nordentoft på telefon 89 40 48 27 eller rsch@aarhus.dk.