I Aarhus vil vi gerne gøre mere for at få flere voksne og seniorer til at bruge de mange bevægelsesaktiviteter og fællesskaber I som foreninger skaber. Vi vil gerne give helt almindelige aarhusianere muligheden for at mødes året rundt mens de oplever glæden ved at bevægelse sig sammen – og ikke mindst give dem mulighed for at knytte bånd til hinanden.

Derfor har Sundhed og Omsorg afsat en pulje på 300.000 kroner til foreninger som en del af visionsaftalen ”Bevæg dig for livet Aarhus”. Visionsaftalen skal sikre, at vi gennem fysisk aktivitet, sætter fokus på at skabe lighed i sundheden for alle aarhusianerne.

Når vi siger ”vi”, så mener vi et stærkt vi – et vi, hvor I som forening er med til at skabe en bedre livskvalitet for voksne og seniorer i samarbejde med ansatte i Sundhed og Omsorg. Med den økonomiske håndsrækning i Bevæg dig for livet Puljen, ønsker Sundhed og Omsorg også at støtte jer som forening til at kunne byde nye medlemmer velkommen som højst sandsynligt aldrig ville være kommet i en forening.

Det eneste I skal gøre, er at tilbyde bevægelseshold og fællesskaber, hvor I sætter særligt fokus på voksne og seniorer som:

  • ikke har været i en forening før
  • og/eller kommer fra sundheds- genoptrænings- eller rehabiliteringstilbud
  • og/eller har et ønske om at være del af et fællesskab
  • og/eller gerne vil træne i dagtimerne
  • og/eller bor i områder med få/ingen foreningstilbud

FORMÅLET MED PULJEN

Formålet med puljen er, at støtte bevægelsestilbud og fællesskaber i foreningerne. Nogle aarhusianere fra kommunale rehabiliterings- og genoptræningstilbud, får tildelt et Aktivitetspas på 1000 kr. til brug i en forening. Ofte har disse aarhusianere aldrig været en del af et foreningsliv før, derfor har vi en særlig forpligtigelse til at støtte op om dem sammen.

Det betyder helt konkret at tilbyde dem foreningstilbud i samarbejde med jer, hvor de kan være i foreningsfællesskaber i dagtimerne og få sved på panden. Vi ønsker også at støtte op om hold der etableres i de områder, hvor der er mangel på bevægelsestilbud.

Vi forestiller os, at midlerne kan bruges til initiativer, der støtter op om den gode velkomst, ansættelse af ekstra instruktør eller en social vært/værtinde, indkøb af ekstra udstyr, uddannelse, afprøvning af nye aktiviteter, opstart af satellit-hold i udsatte boligområder eller lignende.

SÅDAN SØGER I

Hvis I gerne vil søge midler og få endnu flere til at glædes ved foreningslivet, skal I blot kontakte motionskoordinator Christina Fruergaard-Pedersen cfru@aarhus.dk eller tlf. 2446 7299 og aftale et første møde om jeres begrundelse for at søge puljen. Mødet vil have form af sparring og dialog om jeres idé, og hvordan den kan støtte op om formålet med puljen.

Ansøgningsskema

Derefter sendes ansøgningen ind til Christina Fruergaard-Pedersen cfru@aarhus.dk senest d. 1. november 2020.

Hent ansøgningsskema

Der kan ansøges om 20.000–50.000 kr., som foreningen kan vælge at fordele over op til 2 år. For at få udbetalt midler er det vigtigt, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto.

Vi glæder os til at høre fra jer.