Har du en god idé til et projekt, der understøtter kommunens grønne omstilling, så kan du søge om tilskud fra Aarhus Kommunes Klimafond.

Klimafondens formål:

Aarhus Byråd etablerede i Budget 2020 en Klimafond, som skal bruges til at støtte initiativer, der fremmer den grønne omstilling i Aarhus Kommune. Fonden skal hjælpe med, at byrådets mål om CO2-neutralitet nås i 2030. Der er tale om risikovillig kapital, der kan anvendes til fx nye initiativer, prøvehandlinger og test af nye metoder og teknologi.

Hvad kan du søge støtte til?

Både foreninger, privatpersoner og virksomheder kan søge om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond, hvis en række forhold er opfyldte.

  • Projekterne skal bidrage til den grønne omstilling i Aarhus Kommune og give den et ekstra skub.
  • Projekterne kan fx være test af ny teknologi og metoder, støtte til prøvehandlinger, forsøg og holdningsbearbejdende initiativer, analyser m.v. Fonden kan ikke støtte en generel udrulning af ny teknologi eller metoder - eller støtte projekter, der anvender samme teknologi eller metode som tidligere projekter.
  • Projekterne skal vurderes at have en CO2-reducerende effekt - enten direkte eller indirekte.
  • Projekterne skal have et almennyttigt formål (dvs. have et generelt sigte) og opfylde en kommunal interesse. Støtten må ikke have karakter af direkte eller indirekte støtte til enkeltpersoner/grupper af enkeltpersoner eller virksomheder
  • Er det grønne projekt forankret i en forening, kan Klimafonden give et tilskud til gennemførelse af projektet, hvis projektet vurderes at have effekt.
  • Er det grønne projekt forankret i en privat virksomhed, skal der indgå en kommunal partner i projektet. Typisk vil det være relevant, at der indgås et udviklingspartnerskab mellem Aarhus Kommune og virksomheden med henblik på at udvikle og tage en specifik teknologi eller metode i anvendelse.
  • Er det grønne projekt forankret i en iværksætter-/start-up-virksomhed, er der særlige muligheder for støtte i den grønne investeringspulje (læs mere her).

Kontakt os:

Har du en god idé til Klimafonden, så kontakt os for mere information om puljen og ansøgningsproceduren (kontaktoplysninger nedenfor). Vi vil vurdere mulighederne for støtte sammen og hjælpe dig videre i ansøgningsprocessen.

Bemærk: Der er ingen ansøgningsfrister for Aarhus Kommunes Klimafond - ansøgninger behandles løbende.