Gellerup Kulturmidler - den store pulje

Næste ansøgningsfrist: Næste pitch møde finder sted tirsdag d. 20. april kl. 17.00-19.00. Mødet afvikles online. Du deltager i mødet ved at benytte dette link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkwODEzNzgtM2ExMS00NmYwLWI2YTAtMWQzNDhlMDJlMmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22a6ac7dde-fc01-47c4-905d-9293bd8fed73%22%7d Deadline for at indsende ansøgningen er onsdag den 19. maj kl. 23.59. Puljen åbnes først op for ansøgninger efter pitchmødet.