Gellerup Kulturmidler støtter

  • Udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner, som understøtter at Gellerup fortsat er en åben og attraktiv bydel.
  • Initiativer, som opkvalificerer det kunstneriske og kulturelle miljø og vækstlag.
  • Kulturprojekter og - produktioner, som bidrager til synligheden af lokalområdet.

Den store pulje støtter

  • Kunst- og kulturprojekter der har et længerevarende perspektiv med mulighed for forankring i Gellerup.
  • Kunst- og kulturprojekter og -arrangementer, herunder planlægning, produktion og gennemførelse.

Læs mere om Gellerup Kulturmidler samt sagsbehandling under under "Download" i højre side.

Sådan søger du

For at kunne sende en ansøgning, skal I præsentere jeres projekt på et offentligt pitchmøde. Møderne har fokus på at skabe brede samarbejder og at få skærpet det kulturelle indhold.

Gellerup Kulturmidler ansøges via AnsøgningsPortalen. 

Obligatorisk projektskema og budgetskema skal anvendes og downloades under "Download" i højre side.

Vær opmærksom på at arrangementer der finder sted i perioden, hvor Aarhus Festuge afvikles, kan ikke opnå tilskud fra Kulturforvaltningens puljer.

Åbne aktørmøder i Gellerup Art Factory
Aktørmødet er et åbent forum for information, koordinering og sparring som er relevant for alle der arbejder med - eller bare er nysgerrige på - kunst og kultur lokalt i Gellerup. På møderne fortæller vi hinanden om igangværende projekter, sparrer og udveksler idéer til aktiviteter og samarbejder. Man kan også høre om GAF's aktiviteter og involvere sig i projektet.
Møderne finder sted en gang i kvartalet. På det kommende aktørmøde vil der blive orienteret om Gellerup Kulturmidler. Følg med her.