Gellerup Kulturmidler støtter

  • Udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner, som understøtter at Gellerup fortsat er en åben og attraktiv bydel.
  • Initiativer, som opkvalificerer det kunstneriske og kulturelle miljø og vækstlag.
  • Kulturprojekter og - produktioner, som bidrager til synligheden af lokalområdet.

Den store pulje støtter

  • Kunst- og kulturprojekter der har et længerevarende perspektiv med mulighed for forankring i Gellerup.
  • Kunst- og kulturprojekter og -arrangementer, herunder planlægning, produktion og gennemførelse.

Læs mere om Gellerup Kulturmidler samt sagsbehandling under under "Download" i højre side.

Sådan søger du

Gellerup Kulturmidler ansøges via AnsøgningsPortalen.

Obligatorisk projektskema og budgetskema skal anvendes og downloades under "Download" i højre side.

Vær opmærksom på at arrangementer der finder sted i perioden, hvor Aarhus Festuge afvikles, kan ikke opnå tilskud fra Kulturforvaltningens puljer.