Gellerup Kulturmidler støtter

  • Udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner, som understøtter at Gellerup fortsat er en åben og attraktiv bydel.
  • Initiativer, som opkvalificerer det kunstneriske og kulturelle miljø og vækstlag.
  • Kulturprojekter og - produktioner, som bidrager til synligheden af lokalområdet.

Den store pulje støtter

  • Kunst- og kulturprojekter der har et længerevarende perspektiv med mulighed for forankring i Gellerup.
  • Kunst- og kulturprojekter og -arrangementer, herunder planlægning, produktion og gennemførelse.

Læs mere om Gellerup Kulturmidler samt sagsbehandling under under "Download" i højre side.

Sådan søger du

Gellerup Kulturmidler ansøges via AnsøgningsPortalen.

Obligatorisk projektskema og budgetskema skal anvendes og downloades under "Download" i højre side.

Vær opmærksom på at arrangementer der finder sted i perioden, hvor Aarhus Festuge afvikles, kan ikke opnå tilskud fra Kulturforvaltningens puljer.

Åbne aktørmøder i Gellerup Art Factory
Aktørmødet er et åbent forum for information, koordinering og sparring som er relevant for alle der arbejder med - eller bare er nysgerrige på - kunst og kultur lokalt i Gellerup. På møderne fortæller vi hinanden om igangværende projekter, sparrer og udveksler idéer til aktiviteter og samarbejder. Man kan også høre om GAF's aktiviteter og involvere sig i projektet.
Møderne finder sted en gang i kvartalet. På det kommende aktørmøde vil der blive orienteret om Gellerup Kulturmidler. Følg med her.