Gellerup Kulturmidler støtter

  • udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner.
  • medborgerskab i Gellerup/Toveshøj.
  • projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel.
  • initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv.
  • initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag.

Her og Nu puljen støtter:

  • Igangsættelse af mulige kulturelle projekter samt afprøvning af mulige samarbejder
  • Mindre kunst- og kulturprojekter og arrangementer

Læs mere om Gellerup Kulturmidler samt sagsbehandling under relateret indhold i højre side.

Sådan søger du

Gellerup Kulturmidler ansøges via AnsøgningsPortalen

Opret ansøgning i AnsøgningsPortalen

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være indsendt senest en måned før aktiviteten finder sted eller projektet igangsættes.

Vær også opmærksom på at arrangementer der finder sted i perioden, hvor Aarhus Festuge afvikles, ikke kan opnå tilskud fra Kulturforvaltningens puljer.