Gellerup Kulturmidler støtter

  • Udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner
  • Medborgerskab i Gellerup/Toveshøj
  • Projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel
  • Initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv
  • Initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag

Her og Nu puljen støtter:

  • Igangsættelse af mulige kulturelle projekter samt afprøvning af mulige samarbejder
  • Mindre kunst- og kulturprojekter og arrangementer

Læs mere om Gellerup Kulturmidler samt sagsbehandling under "Download" i højre side.

Sådan søger du

Gellerup Kulturmidler ansøges via AnsøgningsPortalen.

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være indsendt senest en måned før aktiviteten finder sted eller projektet igangsættes.

Vær også opmærksom på at arrangementer der finder sted i perioden, hvor Aarhus Festuge afvikles, ikke kan opnå tilskud fra Kulturforvaltningens puljer.