Gellerup Kulturmidler støtter

  • Udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner, som understøtter at Gellerup fortsat er en åben og attraktiv bydel.
  • Initiativer, som opkvalificerer det kunstneriske og kulturelle miljø og vækstlag.
  • Kulturprojekter og - produktioner, som bidrager til synligheden af lokalområdet.

Her og Nu puljen støtter:

  • Igangsættelse af mulige kulturelle projekter samt afprøvning af mulige samarbejder
  • Mindre kunst- og kulturprojekter og arrangementer