HJÆLPEPAKKE TIL KULTURLIVET 2021

Aarhus Kommune og Salling Fondene gik i 2020 sammen om en hjælpepakke på i alt 75 mio. kr. til kulturlivet i Aarhus. Målet var at holde hånden under et trængt kulturliv ifm. covid-19 pandemien.

Selvom en genåbning er undervejs, så betyder nedlukningen i årets første 4-5 måneder samt de restriktioner og begrænsninger, der fortsat er gældende, at en række kulturinstitutioner også står med økonomiske udfordringer i 2021.

Nedlukningen har ikke blot tæret på institutionernes økonomi, men også på samspillet med de kunstnere og andre indholdsproducenter, som sammen med institutionerne leverer kunst- og kulturoplevelser til borgere og besøgende i Aarhus.

Det er derfor glædeligt, at vi også i 2021 har mulighed for at åbne for ansøgninger til hjælpepakken.

I 2021 vil der være to puljer:

1. Puljen til mindre kulturaktører

Her kan søges om et engangsbeløb på enten 50.000, 100.000 eller 150.000 kr. til genstart.

Puljen kan søges af kulturaktører, der modtager driftstilskud fra Aarhus Kommune under 1 mio. kr. årligt eller har modtaget et væsentligt tilskud (minimum 75.000 kr.) fra enten Aarhus Kommunes kulturpuljer (forstået som: KUP, KAP, Basistilskud, Musikpuljen, Gellerup Kulturpulje, Honorarstøtte) eller Salling Fondene i 2018, 2019 eller 2020.

Der skal ikke aflægges regnskab, men kommunen og Salling Fondene har mulighed for at udtage stikprøver ift. midlernes anvendelse.

Se nærmere om kriterier og krav til ansøgning ude i højre side under "download".

Puljen åbner 11. juni med deadline 5. juli kl. 12.00.

Der kan forventes svar på ansøgning medio august.

2. Puljen til større kulturaktører

Her kan søges om hjælp til at dække forventet tab i 2021 grundet covid-19.

Puljen kan søges af kulturinstitutioner med fast driftstilskud fra Aarhus Kommune på over 1 mio. kr. årligt eller med en betydelig donation fra Salling Fondene. Der skal rapporteres på tilskuddet ifm. regnskabsaflæggelse for 2021.

Se nærmere om kriterier og krav til ansøgning ude i højre side under "download".

Puljen åbner 22. juni med deadline 30. august kl.12.00.

Der kan forventes svar primo oktober.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside her

Kulturministeriets hotline er åbent alle dage: 3374 5000

Eller man kan skrive til dem på corona@kum.dk

Lånene er rente- og afdragsfri frem til udgangen af 2023. For de institutioner, der bliver tilbudt et rente- og afdrags- frit lån gælder, at der vil skulle laves en aftale, der i ud- gangspunktet forpligter institutionen til selv at finde finansiering til tilbagebetaling fra 2024 og frem, i det tilfælde der ved budgetlægningen for 2024 ikke findes en anden varig finansiering af de rente- og afdragsfrie lån fra Aarhus Kommunes side.