I Initiativpuljen kan du søge støtte til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer der afvikles i Aarhus Kommune.

Puljen støtter med et fast beløb på 5000 kr. pr. arrangement

Den enkelte ansøger kan inden for hvert kalenderår maksimalt opnå støtte til to arrangementer.

Du kan læse mere om puljen samt se tidligere tildelinger under "Download" ude i højre side. 

Send ansøgning

Initiativpuljen ansøges via AnsøgningsPortalen

 

Nedenfor finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til Initiativpuljen:

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger.

Puljen støtter med et fast beløb på 5000 kr. uanset arrangements størrelse. 

Puljen støtter koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer der afvikles i Aarhus Kommune. Arrangementet skal have et kulturelt indhold, være åbent for alle og være offentligt annonceret.

Puljen støtter ikke:

 • arrangementer med politiske, sociale, faglige og lignende emner
 • kurser, undervisningsforløb og workshops
 • arrangementer i Aarhus Festuge (da Aarhus Festuge modtager kommunalt tilskud til arrangementer)
 • arrangementer som støttes af andre af kulturforvaltningens puljer
 • som hovedregel ikke foreninger og institutioner der modtager driftstilskud fra Aarhus Kommune.

Der ydes kun støtte til udgifter, der afholdes i direkte forbindelse med arrangementet, eksempelvis:

 • honorar
 • transport
 • PR-udgifter
 • leje af lokale
 • scene
 • lyd
 • lys
 • rekvisitter
 • udstyr
 • kostumer
 • scenografi 

Der kan alene ydes tilskud til leje af ovenstående, og vær derfor opmærksom på at notere, hvad der er indkøb og leje i det indsendte budget.

Der gives ikke støtte til:

 • repræsentative udgifter som forplejning, drikkevarer, blomster og gaver
 • indkøb af rekvisitter, kostumer, inventar, værktøj, udstyr o.l. (Dog kan der gives tilskud, hvis der er tale om leje af dette)
 • barudgifter til videresalg
 • udsmykning og dekoration.

Vi har brug for:

 • en projektbeskrivelse på 1 side
 • et budget med de indtægter og udgifter I regner med at have ifm. arrangementet. Husk at gøre opmærksom på, om der tale om leje eller indkøb ved udgifter såsom udstyr, rekvisitter, kostumer etc. Derudover skal det søgte beløb til Initiativpuljen indgå under 'indtægter' samt hvis der er søgt andre fonde. 

Udover en projektbeskrivelse samt budget, er der mulighed for at uploade lydfiler, billedfiler samt pdf-filer, som bilag til ansøgningen.

Nej, puljen har ingen ansøgningsfrist, men vi skal have modtaget din ansøgning senest en måned før arrangementet afholdes.

Vi behandler din ansøgning indenfor 14 dage.

Nej, du behøver ikke at være bosat i Aarhus kommune, men arrangementet som du søger til, skal finde sted i Aarhus kommune.

Er der tale om en række af arrangementer som finder sted i forskellige byer rundt om i Danmark, skal du derfor indsende en selvstændig ansøgning samt budget, på det arrangement der finder sted i Aarhus kommune.

Du kan inden for hvert kalenderår maksimalt opnå støtte til to arrangementer.

Der er tale om ét arrangement, når dette har et særskilt budget. 

Ja, dette kan der også gives tilskud til.

Dog gælder det kun løn og honorar der afholdes i direkte forbindelse med arrangementet. Dvs. der kan ikke gives støtte til løn og honorar, der ligger før eller efter at arrangementet afholdes.

Udbetaling af tilskuddet sker efter at du har indsendt et regnskab indeholdende alle afholdte udgifter ifm. arrangementet samt en ledelseserklæring.

Ledelseserklæringen finder du på siden her under ”download”.

Vi ser gerne at alle arrangementer lykkes med at blive afholdt, så derfor vil det ikke have nogen betydning.

Send en mail til din sagsbehandler (vedkommende står nævnt i bevillingsbrevet) og oplys om den nye dato for arrangementet. Sagsbehandleren vil ud fra dette vurdere om der skal sættes en ny dato for regnskabsaflæggelse. Vedkommende vil oplyse dig om dette via mail.

OBS! Ved væsentlige ændringer i arrangementer skal Kulturforvaltningen orienteres.

Er dit arrangement blevet aflyst, skal du informere din sagsbehandler om dette (vedkommende står nævnt i bevillingsbrevet). Vi vil derefter annullere og tilbageføre bevillingen.

Du er velkommen til at indsende en ny ansøgning, hvis I planlægger et nyt arrangement.