Der uddeles årligt fire legater af 250.000 kr. ved én ansøgningsrunde. I 2021 er ansøgningsfristen 1. oktober. Det er fondens bestyrelse, der vurderer de indkomne ansøgninger. Under denne vurdering kan bestyrelsen gøre brug af sagkyndige vurderinger fra ARoS, Det Jyske Musikkonservatorium eller anden faglig assistance, som bestyrelsen vurderer nødvendig. Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor tre måneder efter fristen.

Det er ikke et krav, at du som ansøger skal have bopæl i Aarhus, men du skal forholde dig til og argumentere for hvordan netop dit værk, projekt eller initiativ kan bidrage til et rigere kunst- og kulturliv i Aarhus. Værkets, projektets eller initiativets idé og udførelse skal således være grundigt beskrevet.
Ansøgninger inden for musik, skulptur, billedkunst og landart har fortrinsret.

Du kan søge som enkeltperson, gruppe, forening eller institution.

Ekstraordinære uddelinger til eventen "Music City Aarhus 2022"

Kirsten og Gunnar Fonden har besluttet ekstraordinært i 2021 at målrette og uddele fire særlegater á 250.000 kr. til musikprojekter, der skal være en del af og understøtte eventen ”Music City Aarhus 2022” i 2022 – se nærmere på Musiccityaarhus2022.dk

Ansøgningsfristen er ligeledes den 1. oktober 2021.

 

SEND ANSØGNING

Kulturforvaltningen bistår fonden med håndtering af ansøgninger, og du skal derfor benytte ansøgningsportalen til at sende din ansøgning.