Kirsten og Gunnar Fonden - ansøgningsrunde 3. oktober 2022

Kirsten og Gunnar Fonden indkalder ansøgninger til de fire årlige legater på hver 250.000 kr.

Der indkaldes samtidig ekstraordinært ansøgninger til projekter inden for land-art.

Ansøgningsfrist for ansøgninger til begge puljer er den 3. oktober 2022 kl. 12.00

Det skal i forbindelse med ansøgning være tydeligt, hvilken af de to puljer, der søges.

Spørgsmål i forbindelse med ansøgning sendes til kirsten-gunnar-fonden@aarhus.dk

Om Kirsten og Gunnar Fonden

Der uddeles årligt fire legater af 250.000 kr. ved én ansøgningsrunde. Det er fondens bestyrelse, der vurderer de indkomne ansøgninger. Under denne vurdering kan bestyrelsen gøre brug af sagkyndige vurderinger fra ARoS, Det Jyske Musikkonservatorium eller anden faglig assistance, som bestyrelsen vurderer nødvendig. Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor tre måneder efter fristen.

Det er ikke et krav, at du som ansøger skal have bopæl i Aarhus, men du skal forholde dig til og argumentere for hvordan netop dit værk, projekt eller initiativ kan bidrage til et rigere kunst- og kulturliv i Aarhus. Værkets, projektets eller initiativets idé og udførelse skal således være grundigt beskrevet.
Ansøgninger inden for musik, skulptur, billedkunst og landart har fortrinsret.

Du kan søge som enkeltperson, gruppe, forening eller institution.