Ekstraordinær uddeling til Music City projekter 2022

Fondsbestyrelsen har besluttet at iværksætte en ekstraordinær uddeling i starten af 2022 med henblik på at understøtte yderligere projekter, der kan indgå i Music City 2022 programmet. 

Fonden vil i denne ekstraordinære uddeling støtte både større og mindre projekter. Det gælder dog fortsat, at fondens bidrag skal udgøre en betydelig del af den samlede projektfinansiering.

Der indkaldes i denne runde udelukkende ansøgninger inden for musik og hertil relaterede aktiviteter, der afvikles som led i Music City 2022 programmet.

Puljen åbner for ansøgninger mandag den 17. januar 2022 med deadline fredag den 11. februar 2022 kl. 12.00

For spørgsmål vedr. ansøgning kontakt fonden på e-mail: kirsten-gunnar-fonden@aarhus.dk

Læs mere om Music City Aarhus 2022 her

Kulturforvaltningen bistår fonden med håndtering af ansøgninger, og du skal derfor benytte AnsøgningsPortalen til at sende din ansøgning.

Om Kirsten og Gunnar Fonden

Der uddeles årligt fire legater af 250.000 kr. ved én ansøgningsrunde. I 2021 er ansøgningsfristen 1. oktober. Det er fondens bestyrelse, der vurderer de indkomne ansøgninger. Under denne vurdering kan bestyrelsen gøre brug af sagkyndige vurderinger fra ARoS, Det Jyske Musikkonservatorium eller anden faglig assistance, som bestyrelsen vurderer nødvendig. Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor tre måneder efter fristen.

Det er ikke et krav, at du som ansøger skal have bopæl i Aarhus, men du skal forholde dig til og argumentere for hvordan netop dit værk, projekt eller initiativ kan bidrage til et rigere kunst- og kulturliv i Aarhus. Værkets, projektets eller initiativets idé og udførelse skal således være grundigt beskrevet.
Ansøgninger inden for musik, skulptur, billedkunst og landart har fortrinsret.

Du kan søge som enkeltperson, gruppe, forening eller institution.