Der er afsat 2,1 mio. kr. til en åben pulje, der skal bruges til at engagere flest mulige borgere i Aarhus Kommune, som ved hjælp af kulturen kan få et løft af deres sundhed og trivsel. Puljen kan søges fra 1. november 2021 til udgangen af 2023. 

Du finder et eksempel på ansøgningsskemaet under "download" i højre side. 

Inden du søger, skal du gøre dig bekendt med en række detaljer omkring Kultur & Sundhedspuljen.