Her kan du som musiker eller kunstner søge om at komme på listen over kunstneriske tilbud, som de aarhusianske plejehjem, ældreboliger og lokalcentre kan kontakte i forbindelse med at få en kunstnerisk oplevelse (koncert, optræden, teater, etc.). 

Læs livsglæde- og kulturkataloget, hvor du kan læse om de mange forskellige musikere og kunstnere, der kan bookes til optrædener på lokalcentre, frivillighuse eller plejehjem: 


Sundhed og Omsorg udbyder for anden gang en Livsglædepulje, der sigter mod at sprede livsglæde for plejehjemsbeboere og ældre i Aarhus i en svær tid gennem kunstneriske oplevelser.  

Kunst og kultur binder os sammen, og den første livsglædepulje forvandlede gode idéer til omkring 50 udendørs koncerter og kunstneriske oplevelser i trygge rammer. Det er fælles oplevelser som disse, der er med til at binde os sammen og skabe stjernestunder selv midt i en svær tid.

Der optages kunstnere og musikere fire gange årligt til livsglædepuljen. Er du udøvende kunstner, der har lyst til at skabe livsglæde for ældre på plejehjem og lokalcentre i Aarhus via din kunst, kan du ansøge om at blive en del af puljen.


Dette er en pulje for udøvende kunstnere, der optræder med eller fremviser deres kunst på plejehjemmenes nyopdagede skjulte udendørs scener, samt på lokalcentre for at understøtte fællesskab.
For at du kan modtage støtte, kræver det at:
 • Din idé skal kunne sprede livsglæde.
 • Idéen skal opføres på 1-2 plejehjem eller lokalcentre samme dag.
 • Eksekveringen af idéen skal til alle tider overholde Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.
 • Du selv medbringer og opstiller det nødvendige udstyr til din koncert/optræden.
Derudover forpligter du dig på at lave en kort, opfølgende evaluering af dagen.

Medarbejdere fra Sundhed og Omsorg og Kultur og Borgerservice vil behandle din ansøgning hurtigst muligt. Du vil blive kontakt af dem, hvis din ansøgning imødekommes.

Imødekommes din ansøgning, kommer du på listen over kunstneriske tilbud.

Når du bliver booket til en optræden, foregår det på følgende måde:

 1. Du bliver kontaktet af den lokale tovholder fra det plejehjem eller lokalcenter, som vil booke dig. 
 2. Når I har aftalt dato og tidspunkt for koncerten, skal du skrive følgende til Anna Holm Riis på e-mail: kulturaktiviteter@mso.aarhus.dk
  • Tidspunkt og dato for koncerten. 
  • Koncertens lokation.
  • Dit navn/bandnavn.
  • Tovholderens navn og e-mail.
 3. Inden for 30 dage vil du få tilsendt en kvitteringsmail og evalueringsskema. 
 4. Når du har spillet koncerten, skal du udfylde det tilsendte evalueringsskema og sende en faktura, som beskrevet i kvitteringsmailen.
 5. Når du har udfyldt evalueringsskemaet, vil der gå op til 30 dage før dit honorar er udbetalt.
  Obs: udfyldning af evalueringsskemaet er et kriterie før du kan få udbetalt honoraret. 

 

 

Der udbetales et honorar svarende til DMFs gældende minimumstarif, som er ca. 2.200 kr. Der udbetales 1 tarif pr. spillejob, hvor der udbetales maksimalt 1 tarif for enkeltpersoner og 2 tariffer til grupper.   

Artisterne, som er en del af Livsglædekataloget, arbejder freelance. Indenfor Dansk Musiker Forbund arbejdes der ikke med aflysningsbestemmelser, når det kommer til freelanceaftaler. De aftaler, der indgås mellem artister og plejehjem/folkehuse igennem Livglædekataloget, er således bindende for begge parter.

Procedure hvis et arrangement eller en koncert ikke kan afholdes:

 1. I Livsglædepuljen arbejdes der med et fællesansvar for at puljens midler kommer borgerne til gode. Bliver den ene eller anden part forhindret i at gennemføre et arrangement eller en koncert, er begge parter i udgangspunktet forpligtet til at finde et andet tidspunkt for afholdelse af arrangementet inden for en overskuelig fremtid; 2-3 måneder.
 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde et nyt tidspunkt for afholdelse af arrangementet/koncerten, så skal bestilleren kontakte Livsglædekoordinator, Anne Bay Noer, anbano@aarhus.dk, og det undersøges om en anden lokation kan afholde koncerten.
 3. Er det ikke muligt at afholde arrangementet/koncerten inden for 2-3 måneder, så aflyses aftalen, og artisten får udbetalt sit honorar.