Formålet med puljen er at understøtte den mangfoldighed af undervisningstilbud, som eksisterer på musikområdet i Aarhus. 

Læs mere om Tilskud til alternative musikskoler samt sagsbehandling under "Download" i højre side.

Sådan søger du

Ansøgningen fremsendes pr. mail til: kultur@aarhus.dk med ansøgningen vedlagt som pdf-fil.