Puljens formål og målgruppe

  • Puljens formål er, at alle aarhusianere får mulighed for at tage aktivt del i kultur- og foreningslivet og dermed bidrager til udviklingen af Aarhus, som en god by for alle. Indsatserne rettes mod aktiv deltagelse i forhold til sport, kultur, folkeoplysning og biblioteker.

    Målgruppen for puljen er borgere, som har begrænset kendskab til dansk kultur- og foreningsliv samt til dansk demokrati, og som er tilflyttet Aarhus inden for de seneste 10 år. Den sekundære målgruppe er efterkommere af disse borgere.

Læs mere om puljen samt sagsbehandling under relateret indhold i højre side.

Sådan søger du

Puljen ansøges via AnsøgningsPortalen.

Opret ansøgning i AnsøgningsPortalen

Der skal udfyldes obligatorisk ansøgningsskema og budgetskema, som kan downloades under Relateret indhold i højre side.

Vær opmærksom på at arrangementer der finder sted i perioden, hvor Aarhus Festuge afvikles, kan ikke opnå tilskud fra Kulturforvaltningens puljer.