Ansøgningsfristerne er:

 • 1. oktober 2019 kl. 12.00
 • 1. juni 2020 kl. 12.00

 

De tre byer underskrev den 25. februar 2019 en samarbejdsaftale (MoU), som har til formål at:

 • Understøtte udvikling af kunst- og kulturprojekter mellem institutioner i Manchester og Aalborg og Aarhus
 • Understøtte fælles kommissionering af kunst- og kulturprojekter
 • Understøtte kunstnerophold og udveksling
 • Understøtte vidensudveksling mellem institutioner

 

Samarbejdsaftalen mellem de tre byer ønsker at fokusere kultursamarbejdet inden for særligt tre temaer:

 • Kultur og sundhed
 • Børne- og ungdomsarbejdet
 • Byudvikling og design

Et samarbejde kan indledes inden for alle kunstarter og genrer, museumssamarbejder samt TV og film.

Det forventes, at det enkelte projekt selv finder betydelig finansiering til gennemførelse af de respektive projekter.

Krav til ansøgning:

I forbindelse med indsendelse af ansøgning, skal ansøgende kunstnere/kulturinstitutioner være opmærksom på at medsende følgende bilag:

 • Uddybende projektbeskrivelse, herunder beskrivelse af hvordan projektet medvirker til opfyldelse af formål under samarbejdsaftalen med Manchester (MoU)
 • Beskrivelse af aktiviteter, herunder tidsplan og samarbejdspartnere
 • CV på centrale medvirkende
 • Budget og finansieringsplan

Der kan ikke søges om støtte til projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Det er kulturforvaltningerne i Aarhus og Aalborg, som i samarbejde med ambassaden i London samt Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om ansøgninger. Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente kunstfaglige vurderinger af de indsendte ansøgninger fra Statens Kunstfonds sekretariat.

Kulturforvaltningerne i Aarhus og Aalborg, ambassaden i London samt Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af støtten i forhold til intentionerne i samarbejdsaftalen med Manchester.

Der henvises til muligheden for at de enkelte kunstnere og kulturinstitutioner, der ønsker at finde yderligere finansiering til deres projekt, også kan ansøge Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg. Se mere på www.kunst.dk for konkrete ansøgningsfrister.

Projekterne forventes også gå i dialog med lokale kunstråd samt deres lokale kulturforvaltning vedrørende muligheden for medfinansiering.

Ansøgning fremsendes via Ansøgningsportalen ved at klikke her