Da Aarhus Kommune har en kulturaftale med Staten, administrerer vi en pulje statsmidler til refusion af aarhusianske institutioners køb af teater til børn og unge samt turnerende teater, som er teater der optræder andre steder end på teatre, f.eks. på et lokalcenter. Aftalen gælder for alle kommunale institutioner; folkeskoler, ungdomsuddannelser, dagtilbud – herunder dagplejer – lokalcentre og andre institutioner, hvor teater er relevant.

Derudover har vi i Aarhus Kommune valgt også at støtte private skoler, dagtilbud, og dagplejere, hvilket er helt specielt og kun en mulighed, fordi vi har en kulturaftale med Staten.

Kulturaftalen giver også mulighed for at lave indsatsområder og projekter, som f.eks. skal udbrede brugen af teater for børn i områder, som er udfordrede på forskellig måde, forestillinger til børn og deres familier i festugen og på børneteaterfestivaller, forestillinger ved store offentlige arrangementer m.m.

OBS Fra 1. juli til 31. december 2020 – muligvis med forlængelse til 31.06.2021 – er der fokus på teater til børn fra 0 – 6 år, som vi desværre ser alt for sjældent på teatrene. Derfor vil vi i den ovennævnte periode give 100% refusion for teaterudgiften samt tilbyde transport, som også vil blive refunderet.

Læs mere om refusionsordningen generelt samt forsøgsordningen og hvordan man søger i vedlagte vejledning.