Aarhus Kommune har en kulturaftale med Staten som bl.a. indeholder en pulje til refusion af aarhusianske institutioners køb af teater til børn og unge samt turnerende teater. Turnerende teater er teater, der optræder andre steder end på de fysiske teatre, f.eks. på et lokalcenter, biblioteker, i byrummet o.l. og forestillingerne henvender sig både til voksne og børn.

Aftalen gælder for alle kommunale institutioner; folkeskoler, ungdomsuddannelser, dagtilbud – herunder dagplejer – lokalcentre og andre institutioner, hvor teater er relevant.

Derudover har vi i Aarhus Kommune valgt også at støtte private skoler, dagtilbud, og dagplejere, hvilket er helt specielt og kun en mulighed, fordi vi har en kulturaftale med Staten.

Kulturaftalen giver også mulighed for at lave indsatsområder og projekter, som f.eks. skal udbrede brugen af teater for børn i områder, som er udfordrede på forskellig måde, forestillinger til børn og deres familier i festugen og på børneteaterfestivaller samt forestillinger ved store offentlige arrangementer m.m.

Spørgsmål til ordningen, ansøgning om og udbetaling af refusion sker ved henvendelse på e-mail til Teaterrefusion@aarhus.dk 

Læs mere om ordningen og hvordan der søges om refusion under "Relateret indhold" i højre side. 

 

AKTUELLE INFORMATIONER OG NYHEDER

Gratis teater til daginstitutioner m.v. med børn i alderen 0-6 år

Fra 1. juli 2020 til 31.06.2021 er der fokus på teater til børn fra 0 – 6 år, som vi desværre ser alt for sjældent på teatrene. Derfor vil vi i den ovennævnte periode give 100% refusion på teaterudgiften samt tilbyde gratis transport til og fra teateret.

Læs mere om ordningen under "Relateret indhold" i højre side. 

Forlængelse af tilbud om gratis transport til skolebørn til og med 5 klasse til teaterbesøg i Aarhus - Coronatiltag

P.g.a. Corona-restriktioner er det i øjeblikket ikke muligt at bestille gruppebilletter hos Midttrafik til brug for skolernes teaterbesøg i de aarhusianske teatre. For at hjælpe både skoler og teatre, er der oprettet en midlertidig transportpulje, som giver skolerne mulighed for at få refunderet transportudgifter. Puljen udløber når Midttrafik igen kan sælge gruppebilletter.

Læs mere om ordningen under "Relateret indhold" i højre side. 

Refusion til forestillinger på Århus Teater, Den Jyske Opera og Århus Musikhus

Vi gør opmærksom på, at forestillinger på Aarhus Teater og Den Jyske Opera ikke er omfattet af denne refusionsordning. Grunden er, at de to institutionerne har hjemtaget formidlingstilskud til forestillinger for børn og unge, som gør, at billetpriserne allerede er reduceret. Aarhus Teater kan dog i visse tilfælde låne deres lille scene ud til forestillinger. I de tilfælde vil det konkrete teater selv udbyde forestillingerne til salg. Disse forestillingerne være omfattet af vores refusionsordning

Det samme gør sig gældende for Århus Musikhus´ forestillinger. Der vil visse af forestillingerne være reduceret med formidlingstilskud og dermed ikke kunne opnå yderligere refusion hos Kulturforvaltningen. Hvis det ikke fremgår i forbindelse med billetbestillingen, og søger man refusion hos Kulturforvaltningen, vil Kulturforvaltningen undersøge vilkårene og evt. give afslag på refusion.

Information fra Staten om refusion til aflyste forestilling p.g.a. Covid-19

Af vedlagte nyhed/information fremgår beslutning om refusion i forbindelse med teaterudgifter under Corona-forholdene. Læs mere på siden her.