Aarhus Kommune har en kulturaftale med Staten som bl.a. indeholder en pulje til refusion af aarhusianske institutioners køb af teater til børn og unge samt turnerende teater. Turnerende teater er teater, der optræder andre steder end på de fysiske teatre, f.eks. i et folkehus, på biblioteker, i byrummet o.l. og forestillingerne henvender sig både til voksne og børn.

Aftalen gælder for alle kommunale institutioner; folkeskoler, ungdomsuddannelser, dagtilbud – herunder dagplejer – folkehuse og andre institutioner, hvor teater er relevant.

Derudover har vi i Aarhus Kommune valgt også at støtte private skoler, dagtilbud, og dagplejere, hvilket er helt specielt og kun en mulighed, fordi vi har en kulturaftale med Staten.

Kulturaftalen giver også mulighed for at lave indsatsområder og projekter, som f.eks. skal udbrede brugen af teater for børn i områder, som er udfordrede på forskellig måde, forestillinger til børn og deres familier i festugen og på børneteaterfestivaller samt forestillinger ved store offentlige arrangementer m.m.

Spørgsmål til ordningen, ansøgning om og udbetaling af refusion sker ved henvendelse på e-mail til Teaterrefusion@aarhus.dk 

Læs mere om ordningen og hvordan der søges om refusion under "Download" i højre side. 

 

AKTUELLE INFORMATIONER OG NYHEDER

 

Forsøgsordningen med gratis teater til de små er afsluttet

Det betyder, at daginstitutioner, dagplejer m.fl. – både private og offentlige – fremadrettet skal betale 50% af forestillingens pris. For de offentlige institutioner og dagplejere gælder det, at beløbet skal findes inden for eget budget, idet Børn og Unge ikke på nuværende tidspunkt har valgt at afsætte en pulje centralt til dette.

Der skal fortsat bestilles refusion ved at kontakte Kulturforvaltningen på mail teaterrefusion@aarhus.dk – læs øvrige informationer i vejledningen under "Download".

Løbende nyhedsbrev til dagtilbud

Kulturforvaltningen vil fremadrettet sende et nyhedsbrev i samarbejde med Børnekulturhuset, hvor der bl.a. vil være en liste over forestillinger, som kan anbefales til jeres målgruppe.

Det første nyhedsbrev vil blive udsendt hurtigst muligt efter sommerferien og der vil komme nye, når det er relevant. Nyhedsbrevet vil bl.a. indeholde en oversigt over forestillinger til jeres målgruppe. Forestillingerne er udvalgt af Børnekulturhuset, som med kvaliteten for øje ønsker at give jer et hurtigt overblik over gode forestillinger i håb om, at det vil at lette jeres arbejde, så I fremadrettet stadig kan give gode teateroplevelser til jeres børn.

Nyhedsbrevene vil blive udsendt via Børn og Unges nyhedsbrev og vil derudover fremgå på denne hjemmesiden under RELATERET INDHOLD

Coronatiltaget med gratis transport til skolebørn til og med 5. klasse er afsluttet

Midttrafik er nu tilbage til tiden før Corona, og derfor skal skolerne fremadrettet købe gruppebilletter hos Midttrafik som tidligere. Indføres Corona-restriktionerne for transport for grupper igen, vil gratis kørsel blive genoprettet.

Læs om muligheden for offentlig transport her.

Refusion til forestillinger på Århus Teater, Den Jyske Opera og Århus Musikhus

Vi gør opmærksom på, at forestillinger på Aarhus Teater og Den Jyske Opera ikke er omfattet af denne refusionsordning. Grunden er, at de to institutionerne har hjemtaget formidlingstilskud til forestillinger for børn og unge, som gør, at billetpriserne allerede er reduceret. Aarhus Teater kan dog i visse tilfælde låne deres lille scene ud til forestillinger. I de tilfælde vil det konkrete teater selv udbyde forestillingerne til salg. Disse forestillingerne være omfattet af vores refusionsordning

Det samme gør sig gældende for Århus Musikhus´ forestillinger. Der vil visse af forestillingerne være reduceret med formidlingstilskud og dermed ikke kunne opnå yderligere refusion hos Kulturforvaltningen. Hvis det ikke fremgår i forbindelse med billetbestillingen, og søger man refusion hos Kulturforvaltningen, vil Kulturforvaltningen undersøge vilkårene og evt. give afslag på refusion.

Information fra Staten om refusion til aflyste forestilling pga. Covid-19

Af vedlagte nyhed/information fremgår beslutning om refusion i forbindelse med teaterudgifter under Corona-forholdene. 

Læs mere på siden her.