Da Aarhus Kommune har en kulturaftale med Staten, administrerer vi en pulje statsmidler til refusion af aarhusianske institutioners køb af teater til børn og unge samt turnerende teater, som er teater der optræder andre steder end på teatre, f.eks. på et lokalcenter. Aftalen gælder for alle kommunale institutioner; folkeskoler, ungdomsuddannelser, dagtilbud – herunder dagplejer – lokalcentre og andre institutioner, hvor teater er relevant.

Derudover har vi i Aarhus Kommune valgt også at støtte private skoler, dagtilbud, og dagplejere, hvilket er helt specielt og kun en mulighed, fordi vi har en kulturaftale med Staten.

Kulturaftalen giver også mulighed for at lave indsatsområder og projekter, som f.eks. skal udbrede brugen af teater for børn i områder, som er udfordrede på forskellig måde, forestillinger til børn og deres familier i festugen og på børneteaterfestivaller, forestillinger ved store offentlige arrangementer m.m.

Vi gør opmærksom på, at forestillinger på Aarhus Teater og Den Jyske Opera ikke er omfattet af denne refusionsordningen. Grunden er, at institutionerne får direkte tilskud fra Staten til en reduktion af billetpriserne ved forestillinger for børn og unge. Aarhus Teater kan dog i visse tilfælde låne deres lille scene ud til teatre. I de tilfælde vil det konkrete teater selv udbyde forestillingerne til salg. Disse forestillingerne være omfattet af vores refusionsordning og refusionen kan søges ved henvendelse til teaterrefusion@aarhus.dk

OBS Fra 1. juli til 31. december 2020 – muligvis med forlængelse til 31.06.2021 – er der fokus på teater til børn fra 0 – 6 år, som vi desværre ser alt for sjældent på teatrene. Derfor vil vi i den ovennævnte periode give 100% refusion for teaterudgiften samt tilbyde transport, som også vil blive refunderet.

Læs mere om refusionsordningen generelt samt forsøgsordningen og hvordan man søger i vedlagte vejledning.

OBS – Information fra Staten om refusion til aflyste forestilling p.g.a. Covid-19, hvor det er besluttet, at refusionen vil blive udbetalt, hvis man har haft udgiften. Læs mere her:

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/kommuner-faar-refusion-for-aflyst-boerneteater/1/1/