Ukrainske flygtninge i Aarhus

Siden den russiske invasion af Ukraine begyndte, er flere end 4 mio. mennesker flygtet ud af landet – heraf 2,3 mio. til Polen. I fredags opjusterede regeringen forventningen om antal ukrainske flygtninge til Danmark fra 20.000 til 100.000.

Der er endnu ikke meldt en fordeling ud mellem kommunerne på baggrund af de nye tal, ligesom der endnu ikke på EU-plan er indgået aftale om fordeling af de ukrainske flygtninge. Det er derfor uvist, hvornår og hvor hurtigt, ukrainske flygtninge vil komme til Danmark. Når de ankommer, skal de først igennem ansøgning om opholdstilladelse, før de placeres i de enkelte kommuner.

Pr. 28. marts har Aarhus Kommune taget imod 353 flygtninge fra Ukraine. Alle de, der er ankommet under den midlertidige særlov, og som fortsat er i Aarhus, er indkvarteret i en midlertidig bolig. Alle ny-henvendelser bliver henvist til udlændingemyndighederne med henblik på ansøgning om opholdstilladelse. Derfor er der ikke registreret nytilkomne siden den 21. marts.  

Bolig-situationen

Kommunen har for nuværende ikke haft behov for at gøre brug af private indkvarteringsmuligheder, men arbejder videre på at klargøre midlertidige kommunale boliger. Jf. særloven kan kommunerne fortsat i en periode stille indkvartering, kost og logi til rådighed for de ukrainske flygtninge.

I første fase er der etableret midlertidige boliger med plads til 550-600 personer, og der kan findes yderigere kommunale indkvarteringsmuligheder til ca. 200 personer.

I henhold til Beredskabslovens §12 skal redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Hvis der kommer et stort antal flygtninge til Aarhus på én gang, skal der findes nødindkvartering hurtigt. Idrætshaller kan anvendes til kortvarig indkvartering.

Den frivillige indsats

Der er rigtigt mange gode indsatser rundt omkring i Aarhus Kommune i forhold til de ukrainske flygtninge. Bl.a. Frivilligcenter Aarhus, der hver dag tager imod over 100 ukrainere, som kommer for at få et måltid mad, men også Røde Kors i Aarhus, har mobiliseret 800 parathjælpere, som kan bistå med en lang række forskellige ad hoc-opgaver her i Aarhus, ligesom Skraldecafeen i Sydhavnen også hver dag får besøg af et stort antal ukrainere til spisning.

Der er bragt artikler om disse tiltag på Aarhus Kommunes Facebookside i de seneste dage.

Skoler og dagtilbud

Børn og Unge arbejder med skaleringsplaner på henholdsvis dagtilbud-, skole- og sundhedsområdet for at kunne håndtere en evt. fremtidig udvikling.

For nuværende er der kapacitet til at oprette 59 modtageklasser til at imødekomme det akutte behov. På dagtilbudsområdet er der kapacitet til 217 vuggestuepladser og 392 børnehavepladser, men der kan blive udfordringer med rekruttering af tilstrækkeligt personale.

For at imødekomme det stigende behov ansættes sundhedsplejersker over normering i alle distrikter.

Velkomsthuset på Frydenlundskolen

Velkomsthuset på Frydenlundskolen har åben alle hverdage fra 09.00 – 15.00.

I løbet af de første tre dage, har der cirka været 40 nye ukrainere i huset om dagen, og der blev på de første tre dage visiteret 36 elever til det midlertidige undervisningstilbud.

Velkomsthuset indeholder nu en række af tilbud:

  • Råd og vejledning fra Familiecentret
  • Råd og vejledning fra Ungecenter
  • Børnecenter med dag- og døgntilbud samt forskellige typer familiebehandling og praktisk støtte. Herunder børnegrupper, sorg grupper m.l.
  • Råd og vejledning fra Jobcentret
  • Sundhedspleje, PPR, Pladsanvisning Ung i Aarhus m.m.