Status håndtering af Ukraine-krisen

Omkring 6,3 mio. ukrainere er nu flygtet fra Ukraine. Pr. 17. maj er der indgivet 26.802 ansøgninger efter særloven, og ca. 2.107 ukrainere er indkvarteret i asylsystemet i Danmark.

Ca. 16.200 har fået opholdstilladelse i Danmark efter særloven og er visiteret til kommunerne. Heraf er  955 visiteret til For Aarhus Kommune.

Der ser ikke længere ud til at være en tilstrømning af ukrainske flygtninge til Danmark, men da antallet af fordrevne ukrainere, som Udlændinge- og Integrationsministeriet tildeler opholdstilladelse og visiterer til kommunerne, er stigende, betyder det, at der fortsat kommer flere flygtninge til Aarhus Kommune. De seneste syv dage er der anvist 333 flygtninge til Aarhus (hhv. 15, 32, 70, 35, 44, 106 og 31). Sammenlagt et gennemsnit på 47 flygtninge pr. dag.

Med udgangspunkt i de godt 26.000 ansøgninger er status forsat, at Aarhus skal modtage cirka 1.600 flygtninge fra Ukraine – sandsynligvis allerede inden sommerferien.

Aarhus-i-tal er opdateret med ny forside, hvor man kan følge med i antal ukrainske flygtninge, som er boliganvist til Aarhus Kommune samt andre relevante nøgletal.

Midlertidige boliger og modtagelse

Magistraten godkendte 16. maj en indstilling om ”Midlertidige boliger til flygtninge fra Ukraine”. Efterfølgende er der sat gang i at gøre yderligere boliger klar og tage andre i brug. En række enkeltlejligheder er taget i brug med en samlet kapacitet svarende til 41 personer.  Klargøring af det tidligere demensplejehjem på Graham Bells Vej gået i gang, med en samlet kapacitet på 150 personer.

I de kommende 2-3 uger forventes den samlede kapacitet at komme op på 1.277 personer, således at Aarhus Kommune fortsat udvider kapaciteten i takt med antallet, der ankommer til Aarhus.

Der er arbejdet intenst i den arbejdsgruppe, der håndterer modtagelse og indkvartering af de ukrainske flygtninge og af de mange medarbejdere i Aarhus Kommune, som klargør boliger, håndterer udbetaling af ydelser, udsteder af NemID m.v.

Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejder på en model for privat indkvartering, der kan tage højde for de praktiske og logistiske forhold, som skal afklares, både i forhold til godkendelse til beboelse, økonomi, forsikringsforhold, udlejning, de juridiske forhold osv.

Skole- og dagtilbud

Børn og Unge samler nu modtageklasserne til de ukrainske flygtninge på fem skoler, frem for de nuværende 11, da der ikke er kommet så mange flygtninge så hurtigt som først antaget. Samtidigt holder man sig dog klar til hurtigt at kunne opskalere indsatsen.

Beskæftigelsesindsats

Det går fortsat fremad med at understøtte beskæftigelsen blandt de ukrainske flygtninge. Antallet af jobformidlinger nærmer sig 80. i denne uge er der afholdt jobmesse på Centralværkstedet for ukrainske og andre flygtninge. Forventningen er, at endnu flere flygtninge kommer hurtigt i arbejde efter messen.