I løbet af sommerferien er ca. 100 nye ukrainske flygtninge blevet boliganvist til Aarhus Kommune. Det samlede antal ukrainske flygtninge boliganvist til Aarhus Kommune er derfor nu 1.336.

På nationalt niveau er der nu indgivet 30.400 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven. Det betyder, at Aarhus Kommune nu står til at skulle modtage i alt 1.824 ukrainske flygtninge.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har omgjort 10-12 tidligere afgørelser, så flygtninge med ophold i Aarhus Kommune, som ellers var blevet boliganvist til anden kommune, kan blive boende i Aarhus.

Midlertidige boliger i Aarhus Kommune

Der er tilstrækkelig kapacitet til august-september måned, hvor det forventes at de sidste flygtninge boliganvises til Aarhus Kommune.

Hen over sommerferien har Aarhus Kommune klargjort en række boliger (Skovkollegiet, Kalmargade, Skødstrup og Skjoldhøj-kollegiet). Den samlede boligkapacitet er således nu boliger til 1.485 personer.

Desuden kan nogle ældreboliger klargøres i løbet af 2-3 uger, så den samlede kapacitet kommer op på 1.617 personer, og der er fortsat lokaler i reserve samt ca. 30 tilbud om privat indkvartering.

Beskæftigelsesindsats

Der er pr. 2. august registreret 101 ukrainske flygtninge i beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Det er en udfordring, at en del af de ukrainske flygtninge er ældre kvinder, og i Ukraine er pensionsalderen for kvinder 60 år. Desuden er der personer med handicap blandt flygtningene, som ikke vil kunne varetage almindelige jobs.

Indtil videre 683 ukrainske flygtninge i aldersgruppen 18-66 år i Aarhus Kommune vurderet jobparate.

Flere har ikke transportmiddel til at kunne transportere sig til/fra job og Aarhus Kommune  arbejder med ideer til at løse denne udfordring.

Pasning, Skole og dagtilbud

Aarhus Kommune tilbyder børn af ukrainske flygtninge pasning inden for løbende måned + 2 måneder, ligesom de almindelige pladsanvisningsregler for danske borgere. Der er derfor nogle af de ukrainske kvinder, som kan vente på pasningstilbud til deres børn. På dagtilbudsområdet er der 109 børn i dagtilbudsalderen. 82 børn er indmeldt, 1 barn er tilbudt plads men har endnu ikke accepteret, 5 børn er skrevet op til dagtilbudsplads med er endnu ikke blevet tilbudt plads, 21 børn er ikke skrevet op (forældre har endnu ikke henvendt sig).

I forbindelse med skolernes sommerferie den 24. juni lukkede det midlertidige undervisningstilbud i Velkomsthuset på Frydenlundskolen også. Nedlukningen har været mulig, da ukrainske flygtninge, som Aarhus Kommune modtager nu, har opholdstilladelse.

Ukrainske børn i skolealderen bliver således visiteret direkte til en de nyoprettede modtagelsesklasser. Pr. 2. august har 8 skoler tilsammen indskrevet 319 ukrainske elever.  Der er kapacitet til i alt 468 elever uden yderligere tiltag.

Ferie/hjemrejse

Aarhus Kommune har udarbejdet en vejledning til ukrainske flygtninge om ferie og hjemrejse, bl.a. så flygtningene ved, at de skal huske at melde fra i forhold til bolig, børnepasning osv. Ved ferie eller hjemrejse.

Aarhus Kommune skønner, at ca. 30-50 ukrainske flygtninge er hjemrejst. Der arbejdes på at få et mere præcist tal.

Rådgivning

Aarhus Kommune har etableret åben rådgivning for ukrainske flygtninge på Jægergården tirsdag og torsdag. Det er en succes, hvor der kommer mange.

Samarbejde mellem Aarhus og Lviv i Ukraine

I 2007 indgik Aarhus en hensigtserklæring om samarbejde med Lviv det vestlige Ukraine.

Der er i samarbejde med Udenrigsministeriet og Den Danske Ambassade i Kiev etableret kontakt til bystyret i Lviv. Der forventes afholdt møde via Teams i midten af august.