Ukrainske flygtninge i Aarhus

Indtil fredag den 18. marts havde Aarhus Kommune taget imod 326 flygtninge fra Ukraine, hvoraf 18 er rejst videre til en anden kommune efter 1-2 overnatninger i Aarhus.

Efter en national fordelingsnøgle er Aarhus Kommune sat til at skulle tage imod 879 ukrainske flygtninge, hvis det samlede antal flygtninge når 20.000.

Frydenlundskolen står i dag mandag den 21. marts, klar til at modtage ukrainske flygtningebørn i skole-, dagtilbud, SFO og klubtilbud.

Frydenlundskolen vil fungere som et mellemstop, inden de ukrainske børn, når de er klar til det, kan flyttes ud til modtageklasser og skole-/dagtilbud andre steder i kommunen.

For at give de ukrainske flygtninge og børnefamilier den bedst mulige modtagelse i Aarhus, arbejdes der på at gøre Frydenlundskolen til et velkomsthus for flygtninge efter den første afklaring med Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Boligsituationen

I første omgang nødindkvarteres de ukrainske flygtninge på vandrehjem og hoteller, men hjælpes hurtigt herfra til mere midlertidige boliger. Aarhus Kommune har blandt andet indrettet 43 lejligheder i et tidligere ældrecenter på Marselis Boulevard, men her er kun ganske få ledige tilbage. I alt er der plads til ca. til 120 personer på Marselis Boulevard, afhængig af børnenes alder.

Udover Marselis Boulevard indkvarteres der også på Skjoldhøjkollegiet, hvor der rådes over ca. 60 to-værelsesboliger med køkken og bad. Her arbejdes fortsat på at gøre de sidste boliger klar. På Skjoldhøjkollegiet er der plads til 125 personer afhængig af børnenes alder.

Udover de to førnævnte muligheder er Aarhus Kommune også i gang med klargøring og samling af møbler til 20 lejligheder (10 2-værelses boliger og 10 1-værelses boliger) på Møllestien i Aarhus. Her vil der være plads til ca. 50 personer afhængig af børnenes alder.

Frivillige

Dansk flygtningehjælp afholder webinarer om Ukraine og ukrainernes baggrund. Der introduceres til Folketingets nye særlov og rammevilkårene for de ukrainske flygtninges liv i Danmark. Derudover introduceres til, hvordan man bedst møder og støtter personer, der er flygtet fra krig og påvirket af traumatiske oplevelser. Webinaret holdes på tre forskellige datoer. Webinaret er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Link til mere info og deltagelse er her

Beskæftigelse

Aarhus Kommune har nedsat en ”JOB taskforce Ukraine” i Jobcentret. Formålet er at skabe match mellem virksomheder, der har mangler arbejdskraft og ukrainske flygtninge. Der er oprettet en hotline på tlf. 8713 4111, som virksomhederne kan ringe til mandag-torsdag kl. 07.00-17.00 og fredag kl. 07.00-15.00.

Erhvervshus Midtjylland afholder d. 25. marts et aktuelt webinar, hvor du blandt andet kan høre nærmere om dine muligheder inden for ansættelse af tilkomne borgere fra Ukraine, tiltag inden for din virksomheds digitale sikkerhed samt hjælp og tilskud hvis din virksomhed er ramt på eksport-området.

 

 

Andet

På en ny hjemmeside – www.taggodtimod.dk – kan lærere, pædagoger, frivillige, børn og forældre finde inspiration til, hvordan man konkret giver en god modtagelse.

Bag hjemmesiden står Red Barnet

Registrering af kæledyr

Mange ukrainere indrejser med deres kæledyr, og EU og Danmark anvender en særlig undtagelsesmulighed i forordning 2013/576, der betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan indføre dette til EU, herunder Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle kravene.

Kæledyret skal hurtigst muligt registreres via en blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Læs mere her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaeledyr-og-situationen-i-Ukraine.aspx

Aarhus Kommune på sociale medier

De seneste dage har Aarhus Kommune blandt andet bragt følgende opslag på sociale medier:

  • Tirsdag den 15. marts: Hvordan taler jeg med børn om krigen i Ukraine (Facebook)
  • Fredag den 18. marts: Frivillige fra Østjyllands Brandvæsen hjælper med at indrette boliger til Ukrainske fordrevne (Facebook)
  • Lørdag den 20. marts: Velkomsthus for ukrainske fordrevne åbner mandag (Delt fra MBU’s Facebookside ”Det vi er Sammen om” (Facebook)
  • Mandag den 21. marts: Frivillige søges til indretning af boliger til Ukrainske fordrevne på plejecenter Møllestien. (Facebook)