Ukrainske flygtninge i Aarhus

I mandags deltog Aarhus Kommune i et møde for alle landets kommunaldirektører. På mødet blev informeret om, at ca. 3,5 mio. vurderes at være flygtet fra Ukraine og over 10 mio. er internt fordrevne.

Indtil videre er der kommet 1.000 ukrainske flygtninge til . De fleste heraf er privat indkvarteret. Aarhus Kommune havde pr. 23. marts registreret 345 ankomne flygtninge, heraf har 207 fået anvist midlertidig kommunal indkvartering.

På Aarhus-i-tal her på hjemmesiden er der etableret en ny Ukraine-side, hvor man fremover kan følge med i hvor mange ukrainere, vi har taget imod i Aarhus. Du finder siden via linket Her

I takt med at det bliver muligt, tænkes siden udvidet andre oplysninger, fx antal ukrainske børn i skole-/dagtilbud, antal voksne i beskæftigelse osv.

Samarbejdet med frivillige og organisationer

Der er fortsat løbende dialog med de frivillige organisationer om arbejdet med de ukrainske flygtninge, herunder hvordan kommune og organisationer kan hjælpe hinanden. Følgende tiltag er igangsat eller er ved at blive det:

  • Mad til de nyankomne der bor på hostel
  • Frivilliggrupper på bostederne
  • Hverdagsrådgivning – Dansk Flygtningehjælp
  • Frivilligrådgivningen
  • Bus fra hostel til midlertidig indkvartering i lejlighed eller værelse

Velkomsthus Frydenlundskolen

Velkomsthuset på Frydenlundskolen åbnede dørene mandag d. 21. marts. I første omgang er husets kerneydelser tiltænkt ukrainske børnefamilier, hvor der er midlertidige pasningsmuligheder og mulighed for at søge om hjælp til både sundhedsfaglige tilbud og fritidstilbud samt indskrivning i dagtilbud og skole.

Vurderingen er, at omkring 70 ukrainere i løbet af de første to dage har været forbi huset.

Der er dannet en arbejdsgruppe på tværs af Aarhus Kommune, hvor der arbejdes med, hvilke muligheder og tilbud, der kan knyttes til huset.   

Bolig-situationen

Der arbejdes løbende med Aarhus Kommunes midlertidige indkvartering af de ukrainske flygtninge.

Alle boliger på Marselis Boulevard (Lokalcenter Marselis) er gjort klar, og de resterende boliger på Skjoldhøjkollegiet forventes klargjort ultimo denne uge.

Sammenlagt kan de to indkvarteringssteder rumme i alt 250 personer afhængig af børnenes alder. 30 boliger i det tidligere plejehjem Møllestien bliver i øjeblikket gjort klar til indflytning. Et opslag på Aarhus Kommunes Facebookside om at bede om hjælp til møblering og indretning af boligerne er vist mere end 57.000 gange, og et opfølgende opslag den 23. marts med en reportage viser de mange frivillige i sving med at indrette boligerne.

De næste boliger, der kan tages i brug er ældreboliger på Hejredalsvej og Torpevænget. I alt ventes ved udgangen af marts at være klargjort 193 boliger som kan rumme ca. 500 personer.

Beskæftigelsesindsatsen

Jobcenter Aarhus fortsætter med at udrulle aktiviteterne fra den særlige Ukraine Job Task Force Aarhus Kommune har nedsat for at hjælpe Ukrainske flygtninge i job.

Job task forcen består af en mobil enhed, som er til stede på Velkomsthuset Frydenlund alle hverdage fra 9 – 14 for at komme i dialog med ukrainerne omkring job. To af medarbejderne i den nye Task Force taler flydende ukrainsk/russisk.

Task Forcen har allerede mødt og været i dialog med flere ukrainerne i Velkomsthuset.

Ca. 66 aarhusianske virksomheder har allerede tilkendegivet, at de gerne vil ansætte ukrainske flygtninge.

Udover den mobile enhed har Ukraine Job Task Forcen en fast bemanding i Jobcenteret på Værkmestergade 5, hvor de står klar til at hjælpe med at kompetenceafklare og udarbejde CV alle hverdage fra 8.30 – 15.

Målet er at få matchet ukrainske kandidater med Aarhusianske virksomheder så snart, der foreligger opholds- og arbejdstilladelse.

Live-Sending om Velkomsthuset på Frydenlundsskolen

Børn og Unges direktør Martin Østergaard holdt on line fyraftensmøde torsdag aften. Beskrevet som følger på afdelingens Facebookprofil:

Mange ukrainske børn og voksne har været forbi vores velkomsthus på Frydenlundskolen. På fyraftensmødet torsdag 24/3 17.00 fortæller direktør Martin Østergaard Christensen sammen med gæster om indsatsen i Børn og Unge og på tværs af kommunen. Et tæt samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfundet skal give fordrevne ukrainere en tryg og god landing.

Dagens gæster:

  • Mette Søberg, kontorchef i Pædagogik, Undervisning og Fritid i Børn og Unge. Mette leder og koordinerer indsatsen i velkomstcenteret.
  • Lasse Holm, konsulent i Børn og Unge. Han har lige nu sin daglige gang i velkomstcenteret og samarbejder med frivillige organisationer.
  • Inger Aarup, bestyrelsesmedlem i Røde Kors' afdeling i Aarhus. Inger er bl.a. med til at koordinere indsatsen mellem kommunen og Røde Kors. Hun taler om at samskabe og være frivillig lige nu.

På: https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/561673378249043/ kan man se en optagelse af fyraftensmødet.

Andet

Børn og Unge har opdateret deres side ”Det vi Gør,” som er rettet mod fagpersoner med en Ukraineindgang:

https://detvigoer.aarhus.dk/faelles-rammer/ukraine/

Her ligger drejebøger til modtagelse i hhv. skoler og dagtilbud, til fri deling med andre kommuner og interessenter.

En ny artikel om Skraldecafeen kan læses andetsteds her på hjemmesiden:

https://www.aarhus.dk/forening/ukraine-sidste-nyt/ukrainske-flygtninge-finder-ro-hygge-og-gratis-mad-i-skraldecafeen/

Praktisk information til personer fra Ukraine

En ny side fra Aarhus Kommune med praktisk information til personer fra Ukraine er gået i luften.

Ukrainian citizens taking up residence in Aarhus 

Er du en af de mange, der hjælper ukrainere i Aarhus eller har du kontakt til ukrainere, kan du henvise dem til hjemmesiden.

Her kan I finde information på engelsk, hvis ukrainske statsborgere ønsker at søge opholdstilladelse. I kan også læse mere om, hvad der sker, mens de venter på opholdstilladelse eller hvis de har modtaget en midlertidig opholdstilladelse.