Status håndtering af Ukraine-krisen

Mere end 7,5 mio. ukrainere er nu flygtet som konsekvens af Ruslands invasion. Der er pr. 26. juni indgivet 28.900 ansøgninger efter særloven i Danmark. Aarhus Kommunes andel er ca. 1.730 personer, men i løbet af efteråret kan tallet stige. Indtil nu er 1.227 ukrainske flygtninge blevet boliganvist til Aarhus Kommune. Dvs. vi kan forvente, at der resterer ca. 500 flygtninge, vi skal finde løsninger til.

Aarhus-i-tal kan man blandt andet se:

  • antallet af ukrainske flygtninge, som er boliganvist til Aarhus Kommune
  • samlet antal flygtninge (boliganviste plus flygtninge uden opholdstilladelse, som får udbetalt overlevelseshjælp)
  • fordeling på køn og alder
  • boligkapacitet (antal boliger og kapacitet i personer)

Velkomsthuset på Frydenlundskolen lukker

Velkomsthuset ved Frydenlundskolen blev oprettet i marts til at modtage fordrevne ukrainere. Det blev oprettet med bidrag fra flere kommunale afdelinger og i samarbejde med en række frivillige organisationer for at sikre et samlet sted, hvor fordrevne ukrainere kunne få hjælp til den nye tilværelse i Aarhus. 

 Velkomsthuset samlede hjælpen til NemID og opholdstilladelse, sundhedspleje, jobcenter, bolig og tilbud fra Børn og Unge og VIA, bl.a. et midlertidigt undervisningstilbud til børn og unge, et legehjørne til de yngste, og ikke mindst hjælp fra en lang række frivillige organisationer under samme tag. 

Antallet af nyankomne er nu meget begrænset, ligesom de fordrevne først ankommer til Aarhus, når de har fået opholds- og arbejdstilladelse. Derfor løses opgaven fremadrettet bedre i den almindelige modtagepraksis for flygtninge i Aarhus.  Fremadrettet vil der blive taget hånd om opgaven via Borgerservice på DOKK1, hvor også andre flygtningegrupper modtages. 

Alle elever i Velkomsthusets midlertidige undervisningstilbud er henvist til aarhusianske modtagelsesklasser på folkeskoler, og undervisningstilbuddet nedlægges derfor naturligt i forbindelse med skolernes sommerferie. 

Fredag 8. juli er sidste åbningsdag i Velkomsthuset. Daglige brugere af Velkomsthuset er orienteret blandt andet til en sommerfest i sidste uge. For at ingen skal gå forgæves efter d. 8. juli, intensiverer Aarhus Kommune informationen til ukrainere i Aarhus i de kommende dage. 

Denne plakat ved velkomsthuset vil anvise muligheder for kommunal hjælp og rådgivningstilbud

Midlertidige boliger i Aarhus Kommune

De sidste uger er der dog blevet visiteret væsentligt færre flygtninge til Aarhus. Således er der den seneste uge er blot blevet boliganvist 26 nye ukrainske flygtninge til Aarhus Kommune. Udlændingestyrelsen meddelt, at de vil drosle væsentligt ned for sagsbehandlingen og visitering af ukrainere i juli måned.

Den samlede kapacitet i boligerne er pt. oppe på 1.315 personer, og i løbet af indeværende uge når kapaciteten op på 1.431. Lige efter sommerferien forventes vores kapacitet at være oppe på 1.617 personer.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har givet lovhjemmel til, at skoler og dagtilbud i tomdrift kan indrettes til midlertidige opholdssteder. I Aarhus Kommune falder 35 adresser med kapacitet til indkvartering af 140 flygtninge inden for rammerne heraf. De er foreløbig indsat som ”reserve”.

Privat indkvartering

I forbindelse med et møde for borgere, der er interesseret i privat at indkvartere ukrainske flygtninge, er der lavet et informationsark til interesserede borgere. 

Se informationsark om privat indkvartering

Pr. 28. juni har 28 meldt positivt tilbage. Østjyllands Brandvæsen skal godkende boligerne, så vi sikrer os, at de er velegnede. Indtil videre er 12 boliger godkendt, fire boliger afvist og 12 boliger er i gang med at blive godkendt.

Beskæftigelsesindsats

Der arbejdes fortsat med en lang række aktiviteter i forhold til at understøtte beskæftigelsen blandt de ukrainske flygtninge – og det går fortsat fremad.

Den 14. juni blev der afholdt en jobmesse i Turbinehallen for ukrainske og andre flygtninge med næsten 500 deltagere og 24 virksomheder, hvoraf nogle fik over 80 kontaktoplysninger/CV’er med hjem.

Både ukrainere og virksomheder har efterfølgende udtrykt begejstring for messen. Blandt andet var virksomhederne glade for de meget professionelle tolke, som hjalp til og tilrettelæggelsen af jobmessen samt kandidaternes gå-på-mod og interesse i at finde arbejde.

Pr. d.d. er der foretaget 104 jobformidlinger til ukrainske flygtninge, hvoraf 80 er kommet i beskæftigelse. Det er dog vigtigt at pointere, at det også opleves at særligt sprog kan være en barriere i beskæftigelsesindsatsen.

Sommerferieaktiviteter

Ukrainske børn kan få pasning i SFO i løbet af sommerferien, når de er indskrevet i skole. Derudover er der en masse fritidsaktiviteter og ferietilbud, der er planlagt både i regi af UngiAarhus og Kultur og Fritid i løbet af sommerferien til børn og unge i alle aldre.

Lokale fritidsklubber og pædagogiskledede legepladser kan også have lokale aktiviteter i en række af ugerne. Sport og Fritid har været til stede på Velkomsthuset Frydenlund flere gange, hvor de har tilbudt hjælp med tilmelding til både sommerferieaktiviteter og faste fritidsaktiviteter, og ved alle lejligheder har der været stort fremmøde og interesse fra de ukrainske borgere. Det skønnes, at op til 45 børn enten er blevet tilmeldt sommerferieaktiviteter, almindelige aktiviteter eller er blevet skrevet op til foreningsmentor. Sport og Fritid oplever stadig en stor interesse for denne hjælp og får fortsat tilmeldinger og henvendelser fra ukrainske familier angående sommerferieaktiviteter og foreningsmentor.