aarhus.dk/ukraine-i-tal er det muligt at følge udviklingen i antal ukrainske flygtninge, som er tildelt opholdstilladelse og boligplacering i Aarhus Kommune.

Desuden kan man se, hvor mange ukrainske flygtninge der i alt er registreret i Aarhus Kommune – både de flygtninge som efter boligplacering er ankommet til Aarhus, og de ukrainske flygtninge som får udbetalt overlevelseshjælp af kommunen.

Desuden kan man i Aarhus-i-tal også følge udviklingen i beskæftigelse – antal jobhenvisninger, antal selvforsørgende og antal i job (opdateres én gang ugentligt).

Det er også muligt at følge udviklingen i antal boliger til ukrainske flygtninge, herunder fordelingen på forskellige boligtyper (opdateres én gang ugentligt).

Andre datakilder

Udlændingestyrelsen offentliggør seneste tal vedrørende Lov om midlertidig opholdstilladelse og boligplacering til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).

Se tal fra Udlændingestyrelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opdaterer løbende tal om beskæftigelse af fordrevne personer fra Ukraine. 

Se tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering