aarhus.dk/ukraine-i-tal er det muligt at følge udviklingen i antal ukrainske flygtninge, som er tildelt opholdstilladelse og boligplacering i Aarhus Kommune.

Desuden kan man se, hvor mange ukrainske flygtninge der i alt er registreret i Aarhus Kommune – både de flygtninge som efter boligplacering er ankommet til Aarhus, og de ukrainske flygtninge som får udbetalt overlevelseshjælp af kommunen.

Det er også muligt at følge udviklingen i antal boliger til ukrainske flygtninge, herunder fordelingen på forskellige boligtyper (opdateres én gang ugentligt).

Se også tal fra Udlændingestyrelsen