Vi lister de opdateringer, der sker i hjemmesidens indgange til foreninger, frivillige, virksomheder og ukrainere. Desuden kan du løbende se opdateringer i de data, vi har over emner som: Antal flygtninge, der ankommer til Aarhus, antal boliger til flygtninge m.m. Sidste Nyt-siden opdateres efter behov.

Opsamling af sidste nyt:

Sidste Nyt: 19. maj

Sidste nyt: 12. maj

Sidste nyt: 22. april 

Sidste nyt: 1. april

Sidste nyt - 24. marts

Sidste nyt - 21. marts

Pressemeddelelser:

Her kan du se pressemeddelelser fra Aarhus Kommune relateret til situationen i Ukraine.

Nyheder og pressemeddelelser vedr. Ukraine fra Aarhus Kommune