Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med at udlevere stemmesedler, tage imod vælgere og krydse af i valgbøgerne, hjælpe med stemmeafgivning, sikre at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og optælle stemmer, når valget er slut. Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.

Som frivillig er du med til at skabe en god stemning, hjælpe vælgerne med at få stemt og sikre, at afviklingen af valget går rigtigt til.

Du skal være på afstemningsstedet en time før det åbner, og indtil stemmerne er talt op om aftenen. På de større afstemningssteder kan det godt blive sent, før alle stemmerne er talt op.