• Det hjælper en stor gruppe af mennesker på mange forskellige måder i hverdagen.
  • Det giver stor individuel værdi til den enkelte frivillige.
  • Det er berigende for medarbejdere og ledere i vores organisation.

Aarhus Kommune har en overordnet medborgerskabspolitik, og vi har en strategi for samarbejde med civilsamfundet i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Derudover er ”Den aktive borger” den generelle overskrift for Sociale Forhold og Beskæftigelses samlede indsats, og i den sammenhæng er medborgerskabet og den frivillige indsats også centrale begreber.

Ligeledes er medborgerskabstanken grundlaget for ideerne i ”Kommune forfra”, som er Aarhus Kommunes debatoplæg til gentænkning af velfærd. Målet er, at borgerne skal gøre mere for sig selv og for hinanden. Som familie, venner, arbejdskolleger, naboer og samfundsborgere.

Alt dette har betydning for vores samarbejder, organiseringsformer og i den måde, vi tænker vores faglige indsats og daglige arbejde på.

I tilknytning til Sociale Forhold og Beskæftigelses civilsamfundsstrategi er der udarbejdet en informationspjece til frivillige, som belyser særlige juridiske problemstillinger i forbindelse med det at være frivillig i kommunalt regi.

Dokumenter til og om frivillige