Frivilligundersøgelsen 2018 i Sundhed og Omsorg er foretaget blandt de mange frivillige på lokalcentrene, i plejehjemmene, frivillighusene, Folkesundhed m.m. Frivilligundersøgelsen er baseret på spørgeskemadata fra de frivillige i Sundhed og Omsorg, indsamlet i efteråret 2018.

755 frivillige har besvaret hele spørgeskemaet – i alt 831 har helt eller delvist besvaret. Dette giver en var svarprocent på lige over 50 pct.
Spørgeskemaerne blev sendt ud elektronisk til 1653 frivillige med gyldige e-mailadresser. Det skønnes at der i alt cirka er 2700 frivillige i Sundhed og Omsorg, men en stor gruppe bruger ikke e-mail.

Et af hovedresultaterne viser at 92 pct. svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være frivillige.

Du kan læse en kort opsummering eller dykke ned i hele rapporten her

Du er altid velkommen i de 4 frivillighuse - du kan bare kigge ind, når det passer dig. Der er et væld af aktiviteter, som drives af klubber, foreninger og frivillige. Husene danner rammen - klubber, foreninger og ildsjæle puster liv i dem. Du kan deltage, og du kan sætte gang i en aktivitet og hente støtte og rådgivning omkring foreningsarbejde.
Læs mere om frivillighusene

Aarhus´ kulturcenter for seniorer.
Med sine 2200 m2 fordelt på flere større og mindre sale lægger huset lokaler til et rigt foreningsliv. Huset rummer blandt andet medieafdeling med tv-/radio- /og videoudstyr, it-værksted, hobbykælder, malerværksted og KlosterCaféen, som er åben for alle – uanset alder.

Gå til Klostergadecenterets hjemmeside

Der er en mangfoldig og stolt tradition for frivilligt arbejde i Aarhus. Alene på senior-området findes der omkring 500 foreninger.

Foreningsbutikken som holder til i Klostergade 35 hjælper både enkeltpersoner og foreninger. Butikken fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde, koordinerer de frivillige initiativer, giver fødselshjælp til nye tiltag og danner netværk mellem foreninger, der kan have gavn af hinanden. Desuden tilbyder Foreningsbutikken bl.a. konsulentbistand og uddannelse af frivillige.

Gå til Foreningsbutikkens hjemmeside

Frivilligrådet vil udvikle og nytænke frivilligheden i tæt samspil med sine hidtidige samarbejdspartnere og nye netværk. Frivilligrådet rådgiver om, arbejder for og inspirerer til iværksættelse og gennemførelse af aktiviteter, der synliggør og videreudvikler frivilligheden.

Læs mere om Frivilligrådet

I Sundhed og Omsorg gør vi alt, hvad vi kan, for at klæde vores frivillige bedst muligt på. Derfor udbyder vi flere kompetencegivende kurser til vores frivillige årligt. Vi har også et tæt samarbejde med Foreningsbutikken om udbud af kurser til frivillige på seniorområdet.

Læs mere om kurser for frivillige på ældreområdet

Er du frivillig på et lokalcenter eller plejehjem finder du en masse relevante oplysningerne på siderne herunder:

Slip Kræfterne Fri

Ny som frivillig på plejehjem og lokalcentre

Sundhed og Omsorg har indgået en række samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner- og aktører. Samarbejdsaftalerne gør det muligt at arrangere koncerter og forestillinger på lokalcentre og plejehjem til gavn og glæde for lokalsamfundet.

I kulturhæftet herunder finder du et overblik over de aktører, der er et samarbejde med.

Kulturhæfte