Ændringerne har udgangspunkt i 'Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse' og træder i kraft 18. marts kl. 10.

Til alle pårørende til beboere på sociale botilbud for børn, unge eller voksne:

For at passe på din pårørende og andre beboere på botilbuddet er der forbud mod besøg. Kun absolut nødvendige og kritiske besøg tillades. Der kan være forhold, der gør at det er nødvendigt for pårørende at aflægge besøg, eksemplevis ved terminale forløb eller anden tungtvejende grund.

Det er afgørende for os at sikre, at så få beboere som muligt bliver udsat for smittefare eller bliver smittet med corona-virus.

De sociale tilbud er af regeringen blevet udpeget til at have status svarende til hospitaler og tilbud i ældresektoren. Og ligesom her er vi også nødt til at indføre restriktioner i forhold til besøg for at passe på vores beboere.

Vi håber på din forståelse af situationen og vigtigheden af at passe på beboerne. Vi gør hvad vi kan, for at også dit familiemedlem har så gode vilkår som overhovedet muligt de kommende uger. Vi opfordrer pårørende til i stedet at have anden kontakt fx telefon- eller videoopkald eller hilsner med post eller bud.

Har du spørgsmål, skal du kontakte tilbuddets afdelingsleder.

 

Se mere om besøg på institutioner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside