Hvor mange dagtilbudsafdelinger og SFO-afdelinger har åbent nu?

Vi har i alt 767 børn tilmeldt nødpasning: 576 børn tilmeldt nødpasning i dagtilbud og 191 børn tilmeldt nødpasning i SFO. De er fordelt i mindre grupper i 77 dagtilbud og 12 SFO-afdelinger. Antallet er steget lidt siden ugens start og antallet af afdelinger til nødpasning kan blive ændret løbende.

Hvad sker der på de lukkede arbejdspladser i Børn og Unge?

Alt er indtil videre lukket ned i 14 dage – til udgangen af uge 13 - hvis man ikke er en del af nødberedskabet. Du kan dermed ikke møde ind og fx ordne forskellige administrative opgaver. It-support kan heller ikke komme og ordne servere. Men arbejdet med service af ventilationsanlæg, renoveringsarbejder og nye byggeprojekter fortsætter. Vi fortsætter rengøringen, så vi får gjort hovedrent. Der er dagligt teknisk service-personale, som står for tilsynet med adgangen til bygningerne, på arbejde.

Kan vi prioritere at holde møder?

Alle møder, som ikke er strengt nødvendig for driften og ikke kan afholdes over fx Microsoft Teams skal som udgangspunkt aflyses. Vær opmærksom på, at Teams har erstattet Skype (spørg din leder eller læs mere på AarhusIntra).

Hvilke regler gælder for nødundervisning?

Hold dig orienteret via din nærmeste leder: En ny lovgivning blev vedtaget i Folketinget torsdag den 19.3.2020. I denne uge vil alle lederne få tilsendt vejledning om hvad lovens rammer indeholder, og hvordan det kan håndteres på skolerne. Alle skoler får via De32 og læringsvejlederne konkrete tips og tricks til denne særlige situation. Vær opmærksom på at mange forlag har lukket op for gratis tjenester og. digitale læremidler - men at de ikke kan benyttes, da vi ikke har databehandler-aftale med disse løsninger. Brug i stedet for de digitale og analoge læremidler, som allerede findes.

Hvor henter jeg som lærer inspiration?

I Børn og Unge kan du hente inspiration til din digitale undervisning. Den er udviklet i Pædagogik, Undervisning og Fritid, med bidrag fra De32 og afdelingen for Sundhed og Trivsel. Find den her: https://sites.google.com/aaks.dk/digital-undervisning/start

Hvad gør jeg som lærer, når de digitale læremidler giver tekniske udfordringer?

Husk at bruge Onsite Supporten, der står klar ved telefonerne. Fortæl også forældrene, at der nu er en UNI-Login Hotline til forældre, hvis børn har problemer med UNI-Login. Nummeret til hotline er 4187 4700 og har i første omgang åbent i tidsrummet 9.00-12.00 på hverdage.

I forhold til MinUddannelse, så kontakt din lokale superbruger. IT holder åbent på ServicePortalen: https://aarhuskommune.service-now.com/serviceportalen/ og telefon, 8940 1111.

Kan vi overholde forsamlingsforbuddet på max 10 personer i nødpasningen?

Indtil videre er vurderingen, at det er muligt at overholde retningslinjerne i de åbne afdelinger. De fleste steder vil nødpasningen kunne ske i samme bygning, men i adskilte rum, men der er fokus på kapaciteten. Din nærmeste leder får besked, hvis der sker ændringer med betydning for dig.

Hvad gør vi, hvis der ikke dukker børn op til nødpasning?

Foreløbigt holder alle 12 SFOer- samt 77 dagtilbudsafdelinger med nødpasning åbent. Det gør vi for at kunne tage imod børn, som eventuelt skulle dukke op – og for at være fleksible i forhold til et eventuelt skiftende behov i nødpasningen. Hvis fremmødet blandt børnene er lavt, vurderer din leder hvorvidt driften tillader at (nogle af) jer som medarbejdere kan sendes hjem. Lederen vurderer også, om den hjemsendte medarbejder kan arbejde hjemme resten af dagen.

Hvordan minimerer vi smitten blandt børn og personale i nødpasning?

Ud over at vi følger hygiejnerådene fra Sundhedsstyrelsen, så har vi langt færre børn i nødpasning, end vi normalt tager imod i afdelingerne. Vi kan altså opdele børnene i små grupper rundt omkring i husene. Vi skal skabe en god og tryg hverdag for både børn og medarbejdere i den ekstraordinære situation.

Hvis vi sender et barn hjem med sygdom – skal vi gøre noget i forhold til de andre børn i nødpasningen?

Der skal ikke som udgangspunkt gøres mere i forhold til øvrige børn i nødpasning. Men hold øje med, om andre børn får symptomer. Hvis det er tilfældet, skal barnet sendes hjem.

Tager vores afdeling med nødpasning imod besøg?

Børn og Unge afviser besøg inde i pasningstilbud med begrundelsen, at vi har et hensyn til at begrænse smitte samt hensyn til forældre travlt beskæftiget med vitale samfundsopgaver. Har I behov for rådgivning i særligt kritiske sager til nødpasningsafdelingen fra fx en PPR-psykolog, så tag fat i jeres leder – der kan fx afholdes et møde over Teams eller telefon.

Hvordan vurderer jeg, om afdelingen kan tage imod børn, der hoster, har en syg forælder el. lign?

Børn og Unge-lægerne har lavet en vejledning – du kan få den via din leder. Se den også i BUnyt. Vejledningen opdateres løbende i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvordan gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Du skal sygemelde dig til nærmeste leder og blive hjemme, indtil du er symptomfri. Herefter skal du møde på arbejde igen. Dine kollegaer skal møde på arbejde som normalt, hvis de er raske. Hvis du inden regeringens tiltag blev hjemsendt og sat i karantæne, forløber denne uændret. Din leder skal derefter vurdere om du kan varetage fx kritiske funktioner eller skal indgå i nødberedskab. Din arbejdsplads får refusion fra din første sygedag, når du er syg med COVID-19 eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne.

Særligt for dagtilbud og SFO

Da kun få dagtilbudsafdelinger og SFO-afdelinger er åbne, er der også færre medarbejdere på de fysiske enheder ad gangen. Hvis du arbejder i nødpasningen og bliver syg, er der derfor altid kolleger at tilkalde.

Hvad gælder for medarbejdere, der er hjemsendte?

Som hjemsendt medarbejder skal du på sædvanlig vis følge ledelsens instruktioner, stå til rådighed i arbejdstiden, uanset at du arbejder hjemmefra, og til enhver tid være klar til at møde på arbejde, hvis der skulle blive behov for din arbejdskraft på arbejdspladsen. Medarbejdere, der er hjemsendte, får løn.

Kan jeg pålægges mere arbejde i den aktuelle situation?

Er du fuldtidsansat, kan du pålægges overarbejde og som deltidsansat mer- og overarbejde i overensstemmelse med overenskomsten. Er du timelønnet, vikarer eller studerende kan du kaldes på arbejde.

Har jeg krav på fravær med løn til at passe børn, som ikke kan komme i skole, dagtilbud eller institution, fordi den er lukket?

Nej, udgangspunktet er, at du skal arbejde, og at eventuelle pasningsproblemer er arbejdsgiver uvedkommende. Medarbejderne må derfor selv sørge for pasning. Børn af medarbejdere, der har vitale opgaver og derfor skal møde fysisk på arbejde, er omfattet af nødpasningsordning.

I den situation, hvor barnet ikke kan komme i institution, fordi den er lukket som følge af regeringens udmelding 11. marts 2020, gælder reglerne om barns 1. og 2. sygedag ikke.

Du kan sammen med din leder forsøge at finde løsninger og fx aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage, afvikling af ferie, afvikling af 6. ferieuge eller tjenestefri uden løn.

Kan jeg som medarbejder blive pålagt at afvikle aftalt afspadsering, ferie, omsorgsdage, seniordage mv.? 

Fra den 25. marts er det besluttet, at du som medarbejder:

  • Kan varsles i forhold til afvikling af eventuel restferie inden 1. maj, hvis det vurderes, at der ikke er behov for din arbejdskraft på tjenestestedet. Dette gælder ikke 6. ferieuge.
  • Med virkning fra uge 14 kan blive pålagt at bruge din optjente afspadsering, hvis det vurderes, at der ikke er behov for din arbejdskraft på tjenestestedet.

Hvis det bliver nødvendigt, vil din leder varsle dig mundtligt, og du vil efterfølgende modtage et skriftligt varsel i din eBoks. Du står naturligvis ikke til rådighed for tjenestestedet, hvis du er pålagt at bruge din optjente afspadsering eller afholde ferie,

Varsling af afspadsering følger arbejdstidsreglerne for de enkelte overenskomster.

Kan jeg som medarbejder tilmelde mig jobbanker, som efterspørger midlertidig corona-assistance?

Aarhus Kommune har etableret en jobbank for at mobilisere borgere med sundhedsfaglige eller pædagogiske kompetencer til midlertidig corona-assistance. For dig som medarbejder i Aarhus Kommune gælder det, at du skal have en aftale med din nærmeste leder, og at lederen skal sikre at dagtilbuds-, skole- eller FU-leder (i forvaltningen kontorchef) orienteres og godkender, at du påtager sig andet arbejde i en periode.

Hvor kan jeg og mine kolleger læse mere om corona-situationen?

Din leder er din vigtigste informationskilde lige nu – så gå til din nærmeste leder. Du kan orientere dig om nødpasning og den generelle situation via Aarhus Kommunes hjemmeside på aarhus.dk/corona (hvor du er nu), samt på Børn og Unges facebookside DetViErSammenOm.

På aarhusintra.dk kan du læse mere på: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/54522

Hvor kan forældre læse mere om corona-situationen?

Forældre kan orientere om nødpasning og den generelle situation via Aarhus Kommunes hjemmeside på aarhus.dk/corona, samt på Børn og Unges facebookside DetViErSammenOm.